Avhandling i sexuell alkemi

Avhandling i sexuell alkemi 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
Avhandling i sexuell alkemi

Den store alkemisten och Mästaren av de Högre Mysterierna Samael Aun Weor, avslöjar i denna avhandling om de dolda mysterierna i denna forntida och aktuella konst känd som Alkemi.

Det har gjorts mängder av försök av intellektuella sinnen att förstå vad dessa visa talade om när de avsåg att tillverka guld genom att blanda svavel, kvicksilver och salt; och många skeptiska skratt är nu resultatet hos de pseudovetenskapsmän som inte har förstått de mysterier som denna vetenskap innehåller, och de de pryder sin egen ignorans med arrogans.

Den ivrige läsaren kommer i denna avhandling, att finna svaren, äntligen avslöjade, beträffande vad Alkemi är, hur man kan praktisera den och var det Gyllene Skinnet finns, i det mest undangömda och samtidigt mest uppenbara i själva den mänskliga naturen.