Gnostisk etik och sociologi

Gnostisk etik och sociologi 1593 896 V.M. Samael Aun Weor
Gnostisk etik och sociologi

Detta verk utgör en sann ansträngning för att uppnå en radikal lösning på de mänskliga problemen i allmänhet, och speciellt på de ekonomiska och sociala problem som belastar oss så mycket. På dessa sidor kommer läsaren att finna en autentisk sociologisk analys, gjord i ljuset av den eviga etiken, vilken kommer att bidra till att klargöra existensens problem, med syftet att värdigheten och förhärligandet ska kunna nå de som har rätt till detta såsom en del av skapelsen.