Tidens ände - V.M. Kwen Khan Khu

Tidens ände

Tidens ände 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära vänner och läsare:

Det gläder mig enormt att förmedla dessa PROFETISKA ord från vår välsignade AVATAR, V.M. Samael Aun Weor, beträffande:

TIDENS ÄNDE

Här är innehållet av den profetia som vår heliga Guru gjorde på sin tid, och beträffande vilken vi måste vara djupt uppmärksamma, framför allt beträffande det arbete som vi, på ett brådskande sätt, måste göra MED OSS SJÄLVA; låt oss se detta budskap:

«Vi befinner oss inför en stor naturkatastrof; detta är uppenbart. Vetenskapsmännen vet redan att över vår planet Jordens omloppsbana kommer en värld som de kallar den Röda Planeten. Den närmar sig, och vetenskapsmännen kommer att vilja avlägsna den genom kärnkraftsexplosioner, men allt kommer att vara förgäves.

Det kommer en tid när alla profetior kommer att uppfyllas. Muhammed talade redan tydligt om den jordbävning som väntar oss sedan seklernas början. Han säger bokstavligen att bergen då kommer att falla sönder och flyga genom luften, och falla ner gjorda till stoft. Detta inbjuder oss att reflektera. Detta skulle vara omöjligt om det inte fanns en jordbävning. Men denna jordbävning, varför skulle den inträffa? Denna händelse skulle bara inträffa genom närmandet av en gigantisk värld, och det är just precis detta som kommer att ske, mina kära bröder.

Jag vill att ni reflekterar mycket djupt över de stunder som vi befinner oss i för närvarande. Vi lever verkligen i en svår epok. Vi befinner oss i tidens ände, så som det sägs i den Helige Johannes Apokalyps; vi befinner oss i början av slutet till hedningarnas era.

Den gamla jorden, Atlantis, gick under på grund av vatten, och vår nuvarande jord, den nuvarande, kommer att elimineras genom eld. Petrus talade tydligt om detta. I hans Andra Universella Epistel säger han att Jorden och de verk som där finns kommer att brännas upp av eld. Och detta är sant, mina kära bröder; elementen, som brinner, kommer att bli omintetgjorda.

Reflektera över detta, fördjupa er. Detta som jag säger har, förvisso, en anstrykning av tragedi, men det är så att jag inte vill gå miste om ett ögonblick för att påkalla er uppmärksamhet. Det är nödvändigt att ni lever i ett alert tillstånd, framför allt i dessa svåra tider.

I de naturliga orsakernas värld kunde jag uppleva denna framtid som väntar vår planet Jorden. Vad jag såg var, uppriktigt sagt, skrämmande: Zodiakens tolv konstellationer framträdde – på ett symboliskt, pythagoreiskt, allegoriskt sätt- som tolv skrämmande hotande jättar, och från dem kom det blixtar och åskknallar. Det föreföll som om det redan då, i dessa ögonblick, vore den slutliga katastrofen.

Vid ett annat tillfälle samtalade jag med min Gudomliga Moder Kundalini. Hon sa till mig:

-Allt är redan förlorat; världens ondska är så stor att den nu nått ända upp till himlen. Det Stora Babylonien, modern till Jordens allt otuktsbedrivande och styggelser, kommer att förintas, och av hela denna illasinnade generation av huggormar kommer det inte att finnas kvar en sten på en sten.

Förvånad, sade jag:

-Åh, min Moder! vi befinner oss i en återvändsgränd.

Den Dyrkansvärda svarade:

-Vill du göra en pakt med mig?

-Naturligtvis vill jag det!

-Då- fortsatte hon att säga- öppnar du återvändsgränden och jag dödar dem.

Att öppna återvändsgränden, mina kära bröder, är vad vi håller på att göra. I dessa stunder håller vi på att forma Armén för Världens Räddning. Saliga är de som kan dra nytta av denna återvändsgränd! För jag vill att ni ska veta på ett konkret sätt, tydligt och definitivt att allt detta som ni för närvarande ser i världen kommer att förstöras. När denna planet som håller på att färdas i riktning mot vår värld -mot planeten Jorden- börjar närma sig, kommer den, uppenbarligen, att bränna allt som har liv med sin strålning. Genom sitt närmande, kommer den flytande elden i Jordens inre att attraheras magnetiskt och då kommer vulkaner här och där och överallt att få utbrott (vi kan observera att vulkaner för närvarande har börjat få utbrott överallt och med ett imponerande raseri; detta inträffar i alla de fyra väderstrecken av vår värld), och det kommer att finnas skrämmande jordbävningar som aldrig tidigare skådats eller erfarits, och det kommer att finnas lava och aska överallt.

Idag, bröder, talar vi så som vi talade på Atlantis. Idag håller jag på att profetera så som jag även gjorde på den kontinent som sjönk. Idag varnar jag så som jag varnade under den epoken. Det finns endast en skillnad för på den tiden sjönk landområdet Atlantis, med allt som fanns där, genom vatten; nu håller den på att gå under genom eld. Så, mina kära bröder, efter den stora naturkatastrofen kommer det endast att finnas eld och vattenånga; det kommer att finnas ett stort kaos, denna Jord kommer att bli obebodd. Men de utvalda kommer att hämtas från faran och tas till en viss plats i Stillahavet».

─Extrakt från det föredrag som finns bevarat i den andra volymen av Det Femte Evangeliet titulerat «Apokalyptiska efterverkningar av Jaget»,

sidorna 365, 366, 367─.

Jag lämnar er nu några reflektioner:

«Det anses att du prövas i smärta så att du inte blir nedslagen, det anses att du prövas i framgång så att du inte blir exalterad».

San Isidoro

«I detta sekel kan man inte godkänna saker utan bevis; även myntet vägs».

Quevedo

«De folk som inte känner varandra måste skynda sig att lära känna varandra i likhet med de som kommer att slåss tillsammans».

José Martí

«Lyckligt folk känner inte till mycket om livet, smärtan är människornas stora lärare ».

Anatole France

ARS MORIENDI.

─‘Konsten att dö’─.

KWEN KHAN KHU