Den mycket Heliga Tredje Logos

Den mycket Heliga Tredje Logos 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
Den mycket Heliga Tredje Logos

Sedan tidernas begynnelse, har de olika religionerna talat till oss om delningen av denna abstrakta varelse som vi kallar ”Gud” i tre krafter. Den tredje aspekten av den enda ursprungliga kraften, och som är känd som Shiva, Binah, den Helige Ande, etc. i dess maskulina polaritet, och Shakti, Kundalini, Jungfru Maria, etc., i dess feminina polaritet, är för de döda religionerna verkligen en okänd varelse, om vilken man talar utan att med klarhet veta vad det handlar om.

Flaggande med den transcendentala visdomen – Gnosis -, drar V.M. Samael Aun Weor definitivt, i denna bok, undan mysteriets slöja beträffande Brahmas tredje ansikte, så att sökaren efter sanningen lär känna vilken som är den sanna vägen mot evigheten, en väg som vi aldrig skulle kunna följa om det inte vore hand i hand med den eviga, allsmäktiga och allnärvarande Elden, känd som det Tredje Logos eller Maria – RAM-IO-.