Gnosis storhet och glans

Gnosis storhet och glans 1581 889 V.M. Kwen Khan Khu
Gnosis storhet och glans

Vi presenterar denna bok GNOSIS STORHET OCH GLANS, ett nytt verk som publicerats i en mycket vacker form, som ser ljuset bryta fram från V.M. Kwen Khan Kuhs penna för att upplysa den läsare som är beredd att fylla sig själv med den enorma undervisning som den innehåller.

Mayab sade att det finns sju riktningar, det vill säga: uppåt och neråt, vänster och höger, framåt och bakåt, och en sjunde som var inåt. I denna sistnämnda är var man finner alla mysterier och nycklarna till de andra sex.

Vi erbjuder er att utforska denna sjunde riktning i rummet tillsammans med författaren, en man som har ägnat hela sitt liv åt denna inre resa, vägledd av den undervisning som han på ett direkt sätt har tagit emot från Vattumannens Avatar – V.M. Samel Aun Weor-, och efter att ha segrat i sin färd, delar sina erfarenheter och sin undervisning, sin mognad, med oss alla, och alla de svar som han har som han med tiden har satt ihop, för vårt och det mänskliga släktets bästa.