Eldens mysterier

Eldens mysterier 1142 642 V.M. Samael Aun Weor
Eldens mysterier

Ingen stor tänkare har kunnat motstå försöket att analysera Eldens gåtfulla natur. Utan tvekan är det få som har kunnat fånga den essens som finns bortom lågan. Tack vare detta verk kommer vi att kunna förstå det mysterium som omger den mest uppskattade av Eldar, den som kommer att kunna befrukta de vises kvicksilver för att, förenade med den, stiga upp segerrika genom ryggmärgskanalen och på dess färd, öppna varje chakra i den eteriska kroppen hos den gnostiska asketen.

Läs online