Livet - V.M. Samael Aun Weor

Livet

Livet 850 480 V.M. Samael Aun Weor

I det dagliga livet upptäcker vi alltid förvånande kontraster. Välbärgat folk med storslagna hem och många vänner lider ibland fruktansvärt…

Enkla arbetare eller folk i medelklassen brukar leva i fullständig lycka.

Många multimiljonärer lider av sexuell impotens och rika matroner gråter bittert över makens otrohet…

De rika på jorden liknar gamar i gyllene burar, i dessa tider kan de inte leva utan ”livvakter”. Statsmän släpar på kedjor, de är aldrig fria, var de än går är de omgivna av folk som är beväpnade upp över öronen…

Låt oss närmnare studera denna situation. Vi behöver veta vad livet är. Var och en är fri att tycka vad den vill… Oavsett vad de säger så vet de med säkehet ingenting; livet är ett problem som ingen förstår…

När folk villigt berättar sitt livs historia för oss, räknar de upp händelser, namn och efternamn, tidpunkter etc., och de känner sig nöjda med sina berättelser…

Dessa stackars männiksor vet inte att deras berättelser är ofullkomliga eftersom händelser, namn och datum endast är den yttre aspekten av filmen, den inre aspekten saknas…

Det är angeläget att känna till ”medvetandetillstånden”, till varje händelse hör ett eller annat själsligt tillstånd.

Tilståndet är invärtes och händelserna är externa, de yttre händelserna är inte allt…

Med inre tillstånd menar vi gott eller dåligt sinnelag, bekymmer, depression, vidskepelse, rädsla, misstänksamhet, medlidande, självaktning, övervärderande av sig själv, lyckotillstånd, tillstånd av välbefinnande etc., etc., etc.

Utan tvivel kan dessa inre tillstånd exakt svara mot den yttre tilldragelsen, eller ha sitt upphov i dessa händelser, eller inte ha något samband med dessa…

I varje fall är händelser och tillstånd olika. Händelserna svarar inte alltid exakt mot likartade tillstånd.

En persons inre tillstånd under en angenäm tilldragelse kan mycket väl vara utan samband med denna händelse. En persons inre tillstånd under en obehaglig tilldragelse kan också mycket väl vara utan samband med denna händelse.

När händelser som vi länge väntat på inträffade, kände vi att någonting fattades…

Det var med all säkerhet det inre tillstånd, som skulle ha passat ihop med den yttre tilldragelsen, som saknades…

Många gånger är det den oväntade händelsen som har givit oss de bästa stunderna…

Revolutionerande Psykologi, kapitel VI, “Livet“
Samael Aun Weor