Az élet - V.M. Samael Aun Weor

Az élet

Az élet 850 480 Nt. Samael Aun Weor Mester

A gyakorlati életben mindig meglepő ellentéteket fedezünk fel. Jómódú emberek, akiknek fényűző otthonuk és sok barátjuk van, sokszor szörnyen szenvednek…

Szerény csákányos-lapátos proletárok, vagy a középosztály tagjai, sokszor teljes boldogságban élnek.

Sok multimilliomos szenved szexuális impotenciában, és gazdag matrónák keserű könnyeket hullatnak férjük hűtlensége miatt…

A földi gazdagok aranykalitkába zárt keselyűkhöz hasonlítanak; akik napjainkban már nem tudnak testőrök nélkül élni…

Az állam emberei láncokba vannak verve, sohasem szabadok; mindenütt állig felfegyverzett emberek veszik őket körül…

Tanulmányozzuk figyelmesebben ezt a helyzetet. Szükséges tudnunk, hogy mi az élet. Mindenki úgy vélekedhet, ahogy szeretne…

Bárki bármit is mondjon, bizonyosan senki nem tud semmit; az élet egy olyan gondnak bizonyul, amelyet senki nem ért…

Amikor az emberek ránk kívánják erőltetni életük históriáját, akkor körülményeket, keresztneveket és családneveket, időpontokat stb. idéznek, és elégedettséget éreznek, amikor elmesélhetik történetüket…

Ezek a szegény emberek nem tudják, hogy a történeteik hiányosak, mert az események, nevek és időpontok a filmnek csak a külső arculata, a belső arculat hiányzik…

Sürgős megismernünk a „Tudat állapotait”; minden eseményhez tartozik egy bizonyos lelkiállapot.

Az állapotok belső, az események pedig külső dolgok; a külső történések nem minden…

Belső állapoton értsük a jó vagy rossz hangulatot, az aggodalmakat, a depressziót, a babonát, az ijedtséget, a gyanakvást, a könyörületet, az önbecsülést, a önmagunk túlértékelését, a boldogság érzésének állapotait, az öröm állapotai stb., stb., stb.

Minden kétséget kizáróan a belső lelkiállapotok tökéletesen megfelelhetnek a külső eseményeknek, vagy ebből erednek, vagy az is megtörténhet, hogy semmi összefüggés nincs közöttük…

Mindenesetre a lelkiállapotok és az események különböznek egymástól. Az események nem mindig egyeznek meg pontosan a lelkiállapotokkal.

Lehet, hogy egy kellemes esemény belső állapota nem felel meg annak.

Lehet, hogy egy kellemetlen esemény belső állapota nem felel meg annak.

Amikor régóta várt események bekövetkeznek, akkor érezzük, hogy valami hiányzott…

Bizonyosan hiányzott a megfelelő belső lelkiállapot, amelynek a külső körülménnyel kellett volna összhangba kerülnie…

Gyakran a váratlan események okozzák a legkellemesebb pillanatokat…

Forradalmi pszichológia, VI. fejezet, Az élet.
Samael Aun Weor