Personliga ha?ndelser - V.M. Samael Aun Weor

Personliga händelser

Personliga händelser 850 480 V.M. Samael Aun Weor

En fullständig inre självobservation av Mig Själv, kan inte uppskjutas, när det gäller att upptäcka felaktiga tillstånd…

Självfallet kan felaktiga inre tillstånd rättas till genom korrekta tillvägagångsätt.

Eftersom vårt inre liv är den magnet som drar till sig de yttre händelserna, behöver vi så fort som möjligt eliminera felaktiga psykologiska tillstånd från vårt psyke, detta får inte uppskjutas.

Att rätta till felaktiga psykologiska tillstånd är oumbärligt, när vi på ett grundläggande sätt vill förändra karaktären av vissa icke önskvärda händelser.

Att förändra vårt förhållande till speciella händelser är möjligt om vi eliminerar vissa absurda psykologiska tillstånd från vårt inre.

Destruktiva yttre situationer skulle kunna förvandlas till ofarliga och även konstruktiva situationer, genom en intelligent korrigering av de felaktiga inre tillstånden.

Vi kan förändra karaktären av de otrevliga händelser som vi drabbats av, när vi renar oss själva invändigt.

Den som aldrig rättar till absurda psykologiska tillstånd och tror sig var mycket stark, blir ett offer för omständigheterna.

Om vi vill ändra kurs i en olycklig existens, är det av vital betydelse att vi skapar ordning i vårtoordnade inre hus.

Folk klagar på allt, de lider, gråter, protesterar, de skulle vilja ändra på sina liv,

lämna det olyckliga öde som de befinner sig i; olyckligtvis arbetar de inte med sig själva.

Folk vill inte inse att det inre livet drar till sig yttre förhållanden och att om dessa är plågsamma, beror detta på absurda inre tillstånd.

Det yttre är endast en avspegling av det inre, den som förändras i sitt inre skapar en ny ordning på saker och ting.

De yttre händelserna är aldrig så viktiga som det sätt på vilket vi reagerar när vi möts av dessa.

Förblev du lugn inför den som förolämpade dig? Tog du med glädje emot dina medmänniskors otrevliga uppträdanden? Hur reagerade du på din älskades otrohet? Lät du påverkas av svartsjukans gift? Dödade du? Sitter du i fängelse?

Sjukhus, begravningsplatser eller kyrkogårdar och fängelser är fyllda med uppriktiga personer som begått misstag, som reagerade på ett absurt sätt inför de yttre händelserna.

Det bästa vapen som en människa kan använda i livet är ett korrekt psykologiskt tillstånd.

Genom rätt inre tillstånd kan man tämja vilddjur och avslöja förrädare.

Felaktiga inre tillstånd förvandlar oss till försvarslösa offer för den mänskliga ondskan.

Lär dig att bemöta de mest obehagliga händelserna i det praktiska livet med rätt inre attityd.

Identifiera dig inte med någon händelse; kom ihåg att allt är övergående; lär dig att betrakta livet som en filmföreställning och du kommer att bli belönad…

Glöm inte att betydelselösa händelser skulle kunna leda dig till olycka, om du inte eliminerar de felaktiga inre tillstånden från ditt psyke.

Varje yttre händelse kräver utan tvekan rätt biljett, det vill säga, det Psykologiska tillstånd som behövs.

Revolutionerande Psykologi, kapitel IX, “Personliga händelser”
Samael Aun Weor