O persoană este ce este viața sa.

— Samael Aun Weor, Psihologie revoluționară

Articole

Ce reprezintă realmente forța sacrificiului?

Apreciați cititori: Mă apropii de voi prin intermediul acestui mijloc pentru a încerca să înțelegem: CE REPREZINTĂ REALMENTE FORȚA SACRIFICIULUI PENTRU SEMENII NOȘTRI? Din cauza deteriorării psihicului nostru, determinat de diversele noastre agregate psihologice, rasa umană actuală a ajuns la un astfel de punct de confuzie că nici măcar nu captăm ADEVĂRATUL ÎNȚELES A CEEA CE NUMIM SACRIFICIU. În ceea ce privește difuzarea învățăturilor noastre de către DIFUZORII noștri în lumea noastră, s-a instalat în această chestiune o adevărată ENTROPIE care încearcă să schimbe sensul …