Esoterisk avhandling i hermetisk astrologi

Esoterisk avhandling i hermetisk astrologi 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
Esoterisk avhandling i hermetisk astrologi

Sedan de äldsta civilisationerna; Sumerien, Babylonien eller Egypten, har man känt till det zodiakbälde där Solen har sitt förlopp inför våra ögon, på grund av Jordens förflyttande rörelser. Denna magiska cirkel indelades i tolv konstellationer och om dessa visste man att de hade ett inflytande över vår planet och vi själva som bor där, genom att bestämma vissa egenskaper och beteenden såväl på individuell nivå som kollektivt.

Vattumannes Avatar, V.M. Samael Aun Weor, kommer ytterligare en gång att skilja vetet från agnarna, genom att belysa dessa kusnkaper, nyansera dessa när det är nödvändigt och korrigera när tidens gång eller rättare sagt bristen på medvetenhet hade fått dessa att degenerera. Om läsaren äntligen vill förstå zodiaktecknen, har han eller hon det definitiva svaret i sin hand.