Het Leven - V.M. Samael Aun Weor

Het Leven

Het Leven 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Op het gebied van het praktische leven ontdekken wij vaak verbazingwekkende tegenstellingen. Welgestelde mensen met prachtige woningen en een grote vriendenkring gaan soms gebukt onder verschrikkelijk veel leed…

Eenvoudig volk of personen uit de middenstand lijden daarentegen soms een heel gelukkig leven…

Vele multimiljonairs lijden aan impotentie en welgestelde dames huilen bitter om de ontrouw van hun echtgenoten…

De rijken van de Aarde lijken wel gieren in gouden kooien. Tegenwoordig kunnen ze niet zonder lijfwachten leven…

De staatslieden lopen geketend rond, nooit zijn ze vrij. Overal lopen ze omringd door tot de tanden gewapende lieden…

Laten wij deze situatie eens zorgvuldiger bestuderen. Het is nodig dat wij te weten komen wat het leven eigenlijk is. Iedereen is tenslotte vrij om zijn mening te geven…

Wat er ook over gezegd wordt, niemand weet het met zekerheid. Het leven blijkt een probleem te zijn dat niemand begrijpt…

Wanneer mensen ons ongevraagd hun levensverhaal willen vertellen, halen ze gebeurtenissen aan, voor- en achternamen, data, enzovoort, en scheppen daar voldoening in…

Die arme mensen weten niet dat hun vertellingen onvolledig zijn. Want gebeurtenissen, namen en data vormen slechts het uiterlijke aspect van de film. Het innerlijke aspect ontbreekt…

Het is dan ook dringend dat wij de ‘toestanden van bewustzijn’ leren kennen. Elke gebeurtenis gaat namelijk gepaard met een bepaalde gemoedstoestand.

Gemoedstoestanden zijn innerlijk en gebeurtenissen zijn uiterlijk. De uitwendige gebeurtenissen zijn dus niet alles.

Onder innerlijke toestanden verstaat men: goede of slechte gemoedsgesteldheden, zorgen, gemoedsinzinkingen, bijgeloof, angst, argwaan, barmhartigheid, zelfwaardering, zelfoverschatting, toestanden van geluk, van genot, etc., etc., etc.

Het is ongetwijfeld zo dat de innerlijke toestanden precies kunnen aansluiten, of zelfs hun oorzaak hebben, in de uiterlijke gebeurtenissen. Maar het kan ook dat ze niets met elkaar te maken hebben.

In ieder geval zijn toestanden en gebeurtenissen verschillend. De gebeurtenissen passen niet altijd precies bij de overeenkomstige toestanden.

De innerlijke toestand bij een aangename gebeurtenis hoeft niet van dezelfde aard te zijn.

De innerlijke toestand bij een onaangename gebeurtenis hoeft er niet mee overeen te komen.

Het komt voor dat wanneer een langverwachte gebeurtenis eenmaal plaatsvindt, wij toch voelen dat er iets aan ontbreekt.

De overeenstemmende innerlijke toestand die moest combineren met de uiterlijke gebeurtenis ontbrak zeker.

Vaak zijn het juist de gebeurtenissen waar wij níet op rekenden die ons de beste momenten hebben bezorgd…

Revolutionaire Psychologie, Hoofdstuk VI,
Het Leven