Lambsprinck avslöjad

Lambsprinck avslöjad 1581 889 V.M. Kwen Khan Khu
Lambsprinck avslöjad

Vid 1500-talets slut dök det i Tyskland upp ett poem åtföljd av femton extraordinära gravyrer, vilka skapade en autentisk debatt beträffande dess betydelse och mysterium. Även idag är det många som grubblar över innehållet i denna avhandling. Föreliggande verk av V.M. Kwen Khan Khu kommer att tända ljus bland skuggorna av de olika teorierna, som varierar lika mycket som personligheterna hos dem som tänkt ut dem. LAMBSPRINCK AVSLÖJAD är det definitiva svaret från en autentisk alkemist och lärd person så att läsaren på ett tydligt och praktiskt sätt förstår de hemligheter som denna avhandling dolt fram till nu.