Groteska huvuden eller karikatyrer

Groteska huvuden eller karikatyrer

Groteska huvuden eller karikatyrer 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Jag vill dela några skisser med er gjorda av den store Mästaren Leonardo da Vinci vilken, såsom alltid, inte har blivit förstådda av de intellektuella lärda som har velat förklarat anledningen till dessa bilder.

Man anser, enligt dem, att Leonardo var besatt av människohuvuden att han var kapabel att följa efter någon för att observera detta huvud så bra som möjligt för att sedan återvända till studion där han återgav dessa biologiska morfologier. Detta visar sig, emellertid, vara absolut idiotiskt i ljuset av den hermetiska esoteriken.

Vad vi istället måste sluta oss till beträffande dessa skisser är att det handlar om tillstånd framkallade av Jaget hos dessa personer. VI får inte glömma att Leonardo var fullständigt klärvoajant och detta tillät honom att se de djuriska tillstånden hos den rationella humanoiden. Man kommenterar också, i flera fall, att Leonardo da Vinci skrev några kommentarer vid sidan av några av dessa deformerade huvuden och han gjorde det med sin vänstra hand och genom att göra texten tvärt om, det vill säga, att för att förstå den var det nödvändigt att läsa den med hjälp av en spegel.

Alla dessa beröringspunkter leder oss till slutsatsen genom vilken Mästaren Leonardo försökte få oss att se motparten av det som vi tror oss vara och detta som vi, psykologiskt, bär inombords, det vill säga, de psykologiska aggregaten. Därav alla dessa groteska former som den upplysta målaren återspeglade i sina olika bildverk.

Titeln till denna studie gjord av Leonardo är…

…GROTESKA HUVUDEN ELLER KARIKATYRER

När vi observerar alla dessa figurer kan vi i dessa lägga märke till uttrycket för frosseriet, för högmodet, för vreden och, generellt sett, den oordning som vi bär inuti det rationella djuret. Här nedanför kan ni observera de underliga texter som den store Mästaren Leonardo lämnat till eftervärlden vilka var skrivna med hans vänstra hand och tvärtom:

Å andra sidan, vänner, en person som studerat Leonardos verk har sagt så här:

«De officiella historikerna säger om bilden nedanför:

”Bland de talrika figure grottesche av Leonardo finner man bland dessa fem groteska huvuden tecknade på ett stort pappersark som finns bevarat i det Kungliga Biblioteket i Slottet Windsor. Det är fem ansikten i vilka man representerar olika karaktärer. Centrum upptas av en klassisk profil med en krans av eklöv; runt omkring honom, fyra ansikten, några rena grimaser i vilka man representerar de fyra temperamenten: sangvinsk, kolerisk, melankolisk och flegmatisk”».

Men, i själva verket försökte inte den Vördnadsvärde Leonardo visa de sangvinska, koleriska, melankoliska och flegmatiska temperamenten, nej, eftersom han framför allt var en klärvoajant, en vaken Mästare och inte en usel läkare som de som det finns ett överflöd av i våra dagar.

Vad som däremot förvånade denne store målare var dessa groteska saker som människan bär inombords, detta är något annat. För oss som älskar Gnosis, att kunna betrakta våra eländen återgivna i dessa skisser är förvånande och intressant, eftersom alltid när vi uttalar oss beträffande det DJURISKA EGOT föreställer vi oss aldrig att dessa energier har en sådan fulhet… I centrum av dessa fem huvuden som visas här nedanför, placerade Leonardo da Vinci ett normalt huvud krönt av lagerblad så att vi skulle kunna lägga märke till skillnaden mellan en balanserad, normal, person, och de andra uttrycken av ett degenererat psyke. Ett helt föredrag. Mycket få personer förstod det och många andra fortsätter att inte förstå denne store Adept.

Jag tillägger några meningar för er reflektion:

«Varje dag borde vi lyssna till en liten sång, läsa en fin poetisk uppsats, betrakta en excellent målning och, om det vore möjligt säga några förnuftiga ord ».
Goethe

«Besluta dig för att följa det mest förträffliga beteendet och, vanligtvis, kommer du att glädjas åt det ».
Pytagoras

«Varje människa bör besluta sig för att endast göra det som, samtidigt som det är till nytta för henne själv, även är det för alla människor ».
Cicero

«En människas dygd bör inte slutföras genom hennes ansträngningar utan genom hennes vanliga beteende ».
Pascal

«Handla alltid på ett sätt så att ditt beteende skulle kunna tjäna som en princip för en universell lag ».
Kant

BARBA ET PALLIUM, PHILOSOPHUM NONDUM VIDEO.
─‘Jag ser ett skägg och en mantel men jag ser ännu ingen filosof’─.
KWEN KHAN KHU