Ginevra de’ Benci

Ginevra de’ Benci

Ginevra de’ Benci 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Jag vänder mig till er alla för att ge några kommentarer till er beträffande ett annat av de extraordinära verk som tillskrivs Mästaren Leonardo da Vinci, vilken har blivit benämnd som.

…GINEVRA DE’ BENCI

Innan något annat påpekar vi att denna kvinnas ansikte är djupt gåtfullt, framför allt om vi på detta observerar hennes ögon och mun. Hennes ögon talar till oss om att vara skild från mayas värld. Hennes mun uttrycker en tystnad som liknar de befriade Själarnas.

Vi ska gå in på några nödvändiga överväganden som vi bör ta med i beräkningen historiskt sett:

Historiker och lärda anser att denna dam representerar en kvinna kallad Ginevra de’ Benci och de sätter henne i förbindelse med en vän till Leonardo da Vinci, med vilken denne individ skulle vara hennes fysiska fader. Denne individ skulle heta Giovanni Benci…

Många kommenterar att träden i bakgrunden till denna siluett är enar. Det namn som har givits till dessa träd uttalas på det italienska språket [ginepros], och av den anledningen associerar man detta namn fonetiskt med ordet En (Ginevra).

Esoteriskt sett, kära läsare, befinner vi oss inför en representation av Guenever eller den Gudomliga Själ som varje man och varje kvinna bär inom sig, i våra själsliga djup.

På den ena sidan av denna gåtfulla dag kan vi lägga märke till, såsom alltid, de alkemiska vatten vilka, Leonardo da Vinci, normalt, alltid ville visa på alla sina verk, såsom Mästare i den transmutationskonst som han alltid var associerad med.

Håret hos denna eftertänksamma dam är som ett vattenfall av guld, eftersom hon syntetiserar perfektionen av laboratoriearbetena och den absoluta döden hos de Invigda. Vi skulle emfatiskt kunna säga att, när det gäller denna målning, ville Leonardo da Vinci referera direkt till den Fuktiga Vägen, som väljs av de som eftersträvar att vila i de nirvaniska sfärerna.

Det är nödvändigt att veta, kära vänner, att det finns ett emblem på baksidan av denna målning som består av en kvist med lagerblad som korsas med en gren av en palm. Båda innesluter ett motto som framträder nedtecknad på latin: virtutem forma decorat, vilket översatt betyder ‘skönheten är dygdens ornament’. Det är uppenbart att det som gör själen vacker är, just precis, de olika dygder som den kan manifestera och vilka, i slutändan, är såsom ädelstenar som pryder den.

Beklagligtvis, måste vi säga att den nedre delen av denna målning, av skäl som vi inte känner till, blev avskuren, och därför antar vi att den skiss, som ni ser i den sista delen uppifrån och ner, där man uppskattar ett par händer, tillskrivs denna målning.

När vi observerar dessa händer kan vi lägga märke till att de flätas samman och att den högra handen, specifikt, pekar på den del av vår kropp där det i Kabbala placerar denna Sefirot som vi gnostiskt talat kallar Tiferet. Denna Sefirot svarar just precis mot den del av vår kropp som vi kallar mellangärde, eftersom vi inte får glömma att, vi som älskar Gnosis eftersträvar att utveckla våra Heliga Eldar så att de förenas med vår kausalkropp, den plats där vi måste placera detta område som vi pekar på med detta namn: Tiferet… Det är mycket sorgligt, tålmodiga läsare, att veta att alla dessa transcendentala verk av forntidens genier idag tolkas på ett nyckfullt sätt av de intellektuellas sovande Medvetande, och att de i sina påståenden vräker ur sig verkliga hemskheter som inte har något att göra med den avsikt som ursprungligen fick konstnären att genomföra dessa.

Jag överlämnar nu några fraser till er att reflektera över:

«Målaren tvistar och rivaliserar med naturen ».
Leonardo da Vinci

«Målningen överträffar musiken i förträfflighet och suveränitet, eftersom den inte dör efter att ha givit upphov till sina skapelser, vilket händer med den otursamma musiken. Målningen förlänger, tvärtom, sin existens genom att, på en simpel yta visa oss all sin vitalitet ».
Leonardo da Vinci

«Poeten uppnår sina effekter tack vare följden av bilder; konstnären genom sin samtidighet».
Delacroix

«Historien, poesin och målarkonsten symboliserar varandra ömsesidigt, så mycket så att när du skriver historia, målar du, och när du målar, komponerar du ».
Cervantes

«Att säga till konstnären att naturen bör tas som den är, är som att säga till pianisten att han kan sätta sig på pianot ».
J. McN. Whistler

NUDA VERITAS.
─‘Sanningen blottlägger─.
KWEN KHAN KHU