Allegori av en hund och en örn

Allegori av en hund och en örn

Allegori av en hund och en örn 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket uppskattade läsande vänner:

Jag skyndar mig att förmedla ett annat verk från måleriets geni som historien kommer ihåg under namnet Leonardo da Vinci. Detta verk döptes till namnet:

ALLEGORI AV EN HUND OCH EN ÖRN

Utan tvekan handlar det om en oljemålning som är fullständigt förbunden med Alkemins hermetiska tradition.

Allegori av en hund och en örn

Som vanligt har de intellektuella, olyckligtvis gjort kommentarer som verkligen är absurda angående detta geniala verk. Ibland säger de att det är en representation av auktoriteten av en viss Påve, som konfronteras med ett eller annat rike. Men, den råa verkligheten av detta verk är att det pekar på något extraordinärt för oss som älskar Gnosis och som praktiserar den transmuterande konsten…

Först och främst är det bra att markera något exceptionellt och det är att se en hund som styr en båt och den markerar riktningen genom en kompass mot en plats där en extraordinär örn befinner sig som majestätiskt sitter på en glob som representerar en värld.

Inom denna kontext är det viktigt att även kommentera att, på denna bild av Mästaren Leonardo, representerar kompassen Adeptens permanenta tillstånd av självobservation med syftet att uppnå den så efterlängtade alliansen mellan de två naturerna: Svavlet och Kvicksilvret. Å andra sidan representerar denna kompass det trängande behovet av att bevara vår längtan levande på denna svåra väg för att en dag integreras med vårt INRE VARA. Längtans krafter tillåter oss att inte ge efter för entropin som alltid kommer att aktivera vår dolda fiende, JAGET.

För det första observerar vi att de två djuren är protagonister i detta som vi esoteriskt talat har kallat DET STORA INRE VERKET. Hunden skulle här vara det flyktiga elementet – de vises Kvicksilver och örnen kommer att representera det fasta elementet -Svavlet-. Vi måste, emellertid, betona att i detta fall har inte denna örn utformats enbart för att visa oss Svavlet -elden-, utan att det i detta fall handlar om det gudomliga Svavlet eller Stella Maris eld. Det vill säga, vi ser här Svavlet som renats från dess orenheter – djuriska begär- och det är anledningen till att denna örn framträder med krona.

Det är också mycket intressant att se hunden ledande en båt -vilken symboliserar äktenskapet-, bärande på ett träd mitt i denna, en levande hänsyftning på kunskapens träd på gott och ont – vilket betyder: sexualiteten-.

Utom all fråga, är det paradoxalt att se en båt komma fram ur ett träd, men det handlar om den hermetiska symboliken som Mästarna av Ars Magna brukade lämna till eftervärlden…

Det är nödvändigt att betona att örnen i vårt tema, förutom att den representerar den Heliga Elden, på sitt huvud bär på en kunglig krona, eftersom den eld som den representerar är den mycket heliga elden av självaste Helige Ande. Globen som vår fågel vilar på är merkurius kaos, den fundamentala grunden till alla arbeten som ska leda oss till att förvärva de Vises Sten.

Det är även intressant, det faktum att se att, vilket vi redan har kommenterat, att hunden styr båten och tar hjälp av en kompass och man kan uppfatta ett utbyte av strålar mellan hunden och örnen, som om den som styr båten och själva örnen är ämnade att möta varandra. Faktum är, att om vi observerar noggrant kan vi lätt uppfatta att en av dessa många strålar på denna bild visar den symboliska hunden vilken riktning den ska ta, vilket inte är något annat än den berömda konjunktionen av de båda titanerna -Svavlet och Kvicksilvret-. Det är uppenbart att kompassen som båten har representerar Adeptens Medvetande för att inte gå vilse på denna Hermetiska Väg fylld av faror i det inre och i det yttre. Det är därför som en huvudsaklig stråle kommer fram från den allegoriska örnen fram till dess att den når kompassens visare.

Det är ingen tvekan om att hela scenen utspelar sig på havet av brons, det vill säga, tack vara våra ursprungliga eller alkemiska vatten. Och i djupet av allt detta säger man till oss att det Stora inre Verket endast kan genomföras genom att arbeta med trädet på gott och ont -sexualiteten-.

Underligt nog är den örn som representeras här förhärligad genom alla de strålar som vi ser runt omkring den, för vi kan endast bli renade med hjälp av den Gudomliga Elden som måste förinta våra många psykologiska aggregat -psykologiska Jag- och samtidigt skapa våra atomiska vehiklar för att ha realitet i de högre världarna av Medvetande.

Jag anser, mina kära vänner, att när vi har nått hit är det bra att tillägga några ord från den store Adepten FULCANELLI beträffande dessa nödvändigheter, låt oss se:

«Det grekiska ord, med vilket man betecknade åran, erbjuder en liknande mening till båten och det som är förbundet med vinden. Det sistnämnda är en slags snäcka av vide som tillskrivs kvicksilvret och som kabbalisterna skriver vind. Det är därför som Smaragdtavlan allegoriskt säger, när den talar om stenen att «vinden måste bära den i sitt sköte». Denna vind är inget annat än livmodern, båten som bär på stenen, ett emblem för kvicksilvret och det huvudsakliga temat på vår relief. […] Alla dessa symboler överensstämmer, kan man se, mot ett enda och samma syfte, på samma sätt indikerat av den lilla hunden som sitter högst upp på hjälmen, vars speciella betydelse ( huvud, krön) pekar på den viktiga delen i det här fallet, konstens kulminerande punkt, nyckeln till det Stora Verket».

─Utdrag ur verket De filosofiska hemvisterna, av V.M. Fulcanelli ─.

«När det gäller den symboliska hunden, direkt efterträdare till den egyptiska cyneocephalus, har filosofen Artefio givit den medborgarskapsbevis bland figurerna i den alkemiska ikonografin. Den talar faktiskt om hanhunden Corasán och om tiken från Armenien, emblem för svavlet och kvicksilvret, föräldrarna till Stenen».

─Utdrag ur verket De filosofiska hemvisterna, av V.M. Fulcanelli─.

Och Fulcanelli tillägger:

«När dessa (de som Avicena kallar Hanhunden Corasán och Tiken från Armenien), eftersom de förenade i gravens kärl, biter varandra med grymhet, och genom deras stora giftiga och rasande ilska lämnar de inte varandra från och med den stund när de sammanbinds … Sådana är dessa två sperman, den maskulina och den feminina, beskrivna i början av min filosofiska Rosenkrans , vilka frambringas (säger Rasis, Avicena och Juden Abraham) i njurarna och i innanmätet, och genom operationer av de fyra elementen ».

─Utdrag ur verket De filosofiska boningarna, av V.M. Fulcanelli─.

Med all rätt sade själve Adepten Fulcanelli:

«Man bör alltid säkerställa farkostens riktning, styra med försiktighet, frukta de växlande vindarna, förutse stormarna [det vill säga: de djuriska passionerna], vara alerta, undvika Caribdis grotta och Escilias skär, kämpa utan uppehåll, dag och natt, mot de våldsamma vågorna».

─Utdrag ur verket De filosofiska hemvisterna av V.M. Fulcanelli─.

Vi ser alltså på nytt, kära läsare, den förvånansvärda kapacitet som V.M. Leonardo da Vinci hade för att på ett illustrerande verk sammanfatta ett av de stora mysterierna av transmutationskonsten.

Tillåt mig nu att, till dessa sidor, lägga till några fraser som jag anser vara intressanta:

«Den sanna ädelheten består i dygden ».
Cervantes

«Den sanna ädelheten består i att modigt kunna lida för andra och inte tillåta att andra lider för oss».
Carlyle

«Människans ädelhet härrör från dygden, inte från födelsen ».
Epícteto

«Om ädelheten är dygdens barn, har den ofta dödat sin moder ».
Voltaire

«Ädel kan man kalla den som av naturen är böjd till dygden ».
Seneca

EX ORIENTE LUX.
─‘Från Öster uppstod ljuset ─.
KWEN KHAN KHU