Kristusviljan

Kristusviljan 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
Kristusviljan

Elden och Ormen, den eviga dualitet om vilken endast den kan tala som känner till det Stora Verkets hemligheter, allegoriserar hela det arbete som leder den Invigde från jorden till Himlen, från materia till Ande. I dessa sammanfattas alkemisternas secreto secretorum, mängden av figurer och och reliefer av ormmänniskor, och de ofidiska kulterna från de allra äldsta traditionerna. Långt från fantasier och struntprat som sprids i dammet av denna Kali Yuga, framträder det brillianta ordet från mänsklighens legitime Avatar och Guru, V. M. Samael Aun Weor, för att förtydliga vilken väg som kan befria själen från existensen, var den befinner sig och varför varje invigning står skriven i ryggraden.

Om läsarne vill reda ut dessa gåtor, finns denna bok Kristusviljan för att skapa Ljus i mörkret och så att vi alla får veta hur man väcker visdomen som sover i svansbenet i väntan på tillfället att resa sig segerrikt ryggkota för ryggkota.