Groteska huvuden eller karikatyrer

Groteszk, avagy karikatúra fejek

Groteszk, avagy karikatúra fejek 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Szeretnék megosztani veletek néhány vázlatot, amelyeket a nagy Leonardo da Vinci Mester készített, és amelyeket (mint ahogy soha) nem értettek meg az értelmiségi tudósok, akik megpróbálták megmagyarázni ezen képek miértjét.


Szerintük, ők úgy tartják, hogy Leonardo az emberi fejek megszállottja volt, és képes volt követni valakit, hogy a lehető legjobban megfigyelje az adott fejet, majd visszatérjen a műtermébe, ahol reprodukálta ezen biológiai morfológiákat. Ez azonban a hermetikus ezotéria fényében teljesen ostobaság.


Amit ezekből a vázlatokból le kell vonnunk az az, hogy ezek a személyekben az Én által előidézett állapotok megfigyelései. Nem szabad elfelejteni, hogy Leonardo tisztánlátó volt, és ez lehetővé tette számára, hogy meglássa a racionális humanoidok állatias állapotait. Azt is mondják, hogy Leonardo da Vinci több esetben néhány ilyen torz fej mellé közvetlenül felírt néhány megjegyzést, és ezt bal kézzel tette, a szöveget visszafelé írva, azaz hogy megértsük, egy tükör volt szükséges ahhoz, hogy elolvassák azt.


Mindezek az egybeesések arra engednek következtetni, hogy Leonardo Mester megpróbálta megláttatni velünk annak az ellenpólusát, aminek hisszük magunkat, és azt, amit pszichésen magunkban hordozunk, vagyis a pszichológiai aggregátumokat. Innen erednek azok a groteszk formák, amelyeket ez a felvilágosult festő különböző képi alkotásaiban megörökített.


Leonardo ezen tanulmányának címe a…


GROTESZK, AVAGY KARIKATÚRA FEJEK

Ha megfigyeljük ezeket az alakokat, láthatjuk bennük a falánkság, a büszkeség, a harag és általában véve a rendezetlenség kifejeződését, amelyet a racionális állat önmagában hordoz. Az alábbiakban láthatjátok azokat a különös szövegeket, amelyeket a nagy Leonardo Mester hagyott az utókorra, és amelyeket bal kézzel és visszafelé írt:

Másrészt, barátaim, Leonardo munkásságának egyik kutatója ezt mondta:

„A hivatalos történészek azt mondják az alábbi rajzról:

„Leonardo számos figure grottesche-je között található ez az öt groteszk fej, amelyet egy nagyméretű fóliánsra rajzolt, és amelyet a windsori kastély királyi könyvtárában őriznek. Ez öt arc, amelyek a különböző karaktereket ábrázolják. Középen egy klasszikus profilú férfi látható tölgyfalevél füzérrel; körülötte négy arc, némelyikük csak grimaszol, a négy temperamentumot ábrázolja: szangvinikus, kolerikus, melankolikus és flegmatikus”.

Ám a valóságban a Nagytiszteletű Leonardo nem a szangvinikus, kolerikus, melankolikus és flegmatikus temperamentumokat igyekezett bemutatni, nem, mert ő mindenekelőtt egy tisztánlátó volt, egy felébredett Mester volt, és nem olyan silány orvos, mint amilyenekből napjainkban bővelkedünk.

Ami igenis meglepte ezt a nagy festőt, azok a groteszk dolgok voltak, amelyeket az emberek magukban hordoznak, de ez egy másik kérdés. Számunkra, akik szeretjük a Gnózist, meglepő és érdekes, hogy képesek vagyunk szemlélni a nyomorúságainkat, amelyeket ezek a vázlatok megörökítenek, mert amikor az ÁLLATI EGÓ-ról beszélünk, soha nem gondolnánk, hogy ezek az energiák ilyen csúfságosak…….

Az alább látható öt fej középpontjában Leonardo da Vinci egy babérkoszorúval megkoronázott normális fejet helyezett el, hogy érzékeltesse a különbséget a kiegyensúlyozott, normális ember és a degenerált psziché többi megnyilvánulása között. Ez egy kész előadás. Nagyon kevesen értették meg, és sokan még mindig nem értik meg ezt a nagy Adeptust.

Most hozzáfűzök néhány mondatot, hogy reflektáljatok róla:

Minden nap meg kellene hallgatnunk egy kis dalt, elolvasnunk egy nagyszerű költészeti alkotást, szemlélnünk egy kiváló festményt és amennyiben az lehetséges,néhány értelmes szót szólnunk.”
Goethe

Határozd el, hogy a legkiválóbb magatartást követed, és megszokásból gyönyörködni fogsz benne”.
Pitágoras

Minden embernek arra kell törekednie, hogy csak azt tegye, ami hasznos a saját maga számára, de hasznos az összes ember számára is”.
Cicerón

„Az ember erényét nem az erőfeszítései, hanem a hétköznapi viselkedése alapján kell osztályozni”.
Pascal

„Mindig úgy cselekedj, hogy magatartásod egy egyetemes törvény alapelveként szolgálhasson”.
Kant

BARBA ET PALLIUM, PHILOSOPHUM NONDUM VIDEO.
Látok egy szakállat, egy köpenyt, de filozófust még nem látok─.
KWEN KHAN KHU