Anáhuacs hemliga lära

Anáhuacs hemliga lära 1577 887 V.M. Samael Aun Weor
Anáhuacs hemliga lära

En avhandling som sammanfattar den historiska och antropolgiska transcendensen beträffande de atlantiska ättlingar som lyckades skapa en av de mest storslagna civilsiationerna som mänskligeten känner under namnet Anáhuac. Detta verk utgör en milstolpe i den Latinamerikanska historien, eftersom den visar oss allt detta som ”belästa ignoranter” på ett småaktigt sätt har dolt när man ville tala om kulturarvet från Tenochtitlán.