Vitruviusmannen - V.M. Kwen Khan Khu

Vitruviusmannen

Vitruviusmannen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Det gläder mig enormt att på nytt sända er några ord, denna gång beträffande ett annat illustrerat verk av den berömde Leonardo da Vinci. Denna oljemålning har fått det historiska namnet:

VITRUVIUSMANNEN

För Leonardo symboliserar den universums matematiska proportion, eftersom den modell som universums skapare tagit var själva människan, avbild och likhet med Honom själv. Därav kommer det att den transcendentala ockultismen påstår att alla lagar i makrokosmos är bevarade, sammanfattade, i den jordiska människan, vilket är en stor sanning. Därför kan vi säga, genom att förenas med de gnostiska postulaten och utan att detta påstående har något att göra med fantasier eller absurda utsvävningar av det mentala sinnet, att när vi väl har skapat människan inom oss själva kan vi sträva efter Övermänniskan.

För att fördjupa oss i förståelsen av denna extraordinära duk, bör vi, framför allt, veta att vi befinner oss inför två män, den ena överliggande den andra.

De två männen befinner sig inuti en fyrkant och den andra rör med sina händer och fötter vid en cirkel som representerar evigheten. Där kommer de, därmed, att uppvisas, den jordiska människan och den gudomliga Övermänniskan.

Det finns en människa som vi tydligt kan observera som med sin kropp förverkligar det kända tau-korset av de gnostiska mysterierna, medan den andra, med sina ben och armar utslagna, formar en stjärna. Denna sistnämnda utgör den självförverkligade människan, Övermänniskan. När den sanna Människan – inte den jordiska humanoiden- förvandlats till Övermänniska, är det tydligt att hon kommer att lysa som en stjärna i rymden eftersom hon är förenad med sin inre stjärna som alltid har lett henne – det vill säga: VARAT-.

Vitruviusmannen

Observera att bägge männen på dessa bilder är separerade från varandra.

Vitruviusmannen

Observera nu härunder stjärn-mannen och en annan, Pentalafa-mannen, det vill säga Övermänniskan.

Vitruviusmannen

På denna andra bild som visas i den lägre delen, kan vi lägga märke till att den är absolut matematiskt utformad på ett proportionellt sätt.

Vitruviusmannen

Den punkt på vilken den horisontella linjen och den vertikala sammmanfaller är just precis figurens sexualitet, för att visa oss att den väg som separerar humanoiden från Människan och själva Människan från Övermänniskan inte är något annat än den användning som vi gör av sexualiteten. Som vår Avatar mycket riktigt sagt: från människostadiet kommer änglar eller demoner, örnar eller reptiler, att utgå, och striden utkämpas alltid runt sexualiteten…Vi vet alla att sexualiteten är stötestenen och skandalklippan som aposteln Paulus från Tarsos, alltid refererade till.

Vi kommer nu in på betraktelserna beträffande den universella svastikan. Vi säger att den har en universell karaktär eftersom, även om folk alltid associerar den till nazismen, är den råa sanningen att redan för många tusen år sedan användes den i Tibet och i Indien och dess mytologier, såsom även i de förhispaniska kulturerna i Sydamerika.

Vitruviusmannen svastika

Det finns två typer av svastika eller kors i rörelse, det vill säga: den högerformade och den vänsterformade. Den första är förbunden med mysterierna av förintandet av Jaget; den andra med genererandet av det inre livet. Den ena representerar, om vi talar utifrån materialismens synvinkel, människans autodestruktion; den andra pekar på sökandet efter livets horisontella karaktär. Det är därför viktigt att lägga märke till att på den högerformade framträder det alkemiska ordet solve, vilket översatt till språket av Ars Magna – det vill säga: Alkemin- innebär att upplösa det råa kvicksilvret, Jaget. Den vänsterformade åtföljs av ordet coagula, vilket gnostiskt talat, innebär att koagulera det svavelhaltiga kvicksilvret, med andra ord, det alkemiska guldet, för att lyckas få våra atomiska vehiklar eller sideriska kroppar med vilka vi kommer att kunna röra oss i rymdens högre dimensioner.

På den bild som vi ser i den nedre delen kan vi lägga märke till att Leonardo da Vinci på ett mycket direkt och exakt sätt ville peka på att den eld som förintar eller bygger upp en ockult anatomi ligger i sexualiteten. Därför kan man lägga märke till något som liknar lågor runt dessa könsorgan på figuren.

Vitruviusmannen

Vänner, jag övergår nu till ett skriva några fraser till er som jag anser vara intressanta att reflektera över:

«Tankens överföring genom konsten, såsom en överföring av sanningen, är ett verk av passion och kärlek ». Rubén Dario

«All konst är imitation av naturen ». Seneca

«Konsten är ett kompendium av naturen formad av föreställningsförmågan». Eça de Queirós

«Konstens omvälvning är naturlig och sund, och den själ som känner den lider mer av att hålla kvar vid den än att ge utlopp för den ». José Martí

«Att uppenbara konsten och dölja konstnären, detta är konstens syfte ». Oscar Wilde

PHILOSOPHIA ANCILLA THEOLOGIAE.
─‘Filosofin är teologins tjänarinna’─.
KWEN KHAN KHU