Horisonter av ljus

Horisonter av ljus 1693 952 V.M. Kwen Khan Khu
Horisonter av ljus

I denna avhandling titulerad Horisonter av ljus, gör V.M. Kwen Khan Khu en uppvisning av sin visdom beträffande de ämnen som förekommer inom de teman som traditionellt är kända som ockultism eller esoterik, men vilka, genom avslöjandet av dessa gåtor, kommer att bli kända som Gnosis. Detta Gnosis är följaktligen avslöjandet av det fördolda, förklaringen av det okända, upplysningen beträffande detta som det mentala sinnets mörker aldrig hade förstått. Det handlar, dessutom, om ett verk fyllt av skönheten i de poem som författarens själ på ett uttryckligt sätt visar den ovisshet, de bergstoppar och dalar genom vilka han går igenom på sin väg mot sanningen. Ett formidabelt verk i det didaktiska, i lyriken och i det enkla och direkta språket, oumbärligt för var och en som verkligen ger sig ut för att upptäcka de hemligheter som finns inneslutna inom oss själva.