Misterul care învăluie femeia

Misterul care învăluie femeia 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult iubiți cititori și cititoare,

Mă umple de emoție să vă trimit câteva rânduri pentru a încerca să lămuresc:

MISTERUL CARE ÎNVĂLUIE FEMEIA

FEMEIE: Cel mai mare mister al creației. Fiică a separării de androginismul care a existat în Lemuria. Dumnezeu a vrut ca tu să fii posesoarea calității de a GENERA, în timp ce bărbatului i-a acordat-o pe aceea ce a FECUNDA. Fidel reflex ai fost a celei care a fost mama ta originară, numită PRAKRITI de către hinduși și NUT de către egipteni.

Întotdeauna ai fost primul nostru cămin, căci în pântecul tău matern ne-ai făcut și ne-ai modelat pentru a ne hrăni apoi la sânul tău sacru…

Ești parte din Mama Natură și de aceea ea ți-a dăruit multe dintre farmecele ei. Vocea ta e blândă și încântătoare precum cântecul păsărilor. Pielea ta e candidă și delicată ca floricelele pădurii. Ești înzestrată cu hormonii care te fac aptă să ȘTII SĂ IUBEȘTI dincolo de ceea ce bărbații concep drept IUBIRE.

Ești și continui să fii elementul receptor al rasei umane. Aceasta îți acordă capacități speciale care îți permit să prevezi evenimente viitoare și să găsești soluții la multe labirinturi întortocheate. În mod înnăscut, MAMA COSMICĂ ți-a dăruit o comoară: INTUIȚIA, nu doar pentru apărarea ta, ci și pentru a avea grijă de toți ai tăi care depind de tine.

Ai dublul dar care îți permite să seduci pentru a crea și IUBIRE pentru a genera și conserva ceea ce a fost creat. Când vrei aceasta ești dotată cu calitatea care te face mistică și cu ea te apropii de propriile tale origini spirituale. Dacă cultivi anumite calități speciale –abnegația, virtuozitatea, ermetismul, înțelegerea, umilința, castitatea și fidelitatea– ajungi să coagulezi în tine forțele Dumnezeului Mamă.

Cursul istoriei și propagarea Egoului ți-au perturbat rolul și imaginea ta adevărate. Pseudo-bărbatul, separat de FIINȚA lui INTERIOARĂ, a făcut din tine o nenorocire și te-a preschimbat în MEDUZA greacă pentru a vrea să-și satisfacă apetiturile lui bestiale. Demnitatea ta a fost călcată în picioare mai ales în prezenta Kali Yuga, în timpul căreia s-a vrut să fii deposedată de valorile tale eterne și să fii redusă la un simplu instrument de plăcere. S-a pretins să fii convertită într-o stea inversată pentru ca, tocmai pseudo-bărbații, să nu recunoască în tine reprezentarea maiestuozității lui Dumnezeu înveșmântat în iubire.

Adevărații oameni cu suflet –poeți, pictori, muzicieni transcendentali, filosofi, mistici etc., etc.– au știut să vadă în tine manifestarea lui Dumnezeu în aspectul său milostiv, frumos de misterios și profund și ne-au lăsat moștenire înțelegerile lor prin picturi, poezii, opere, simfonii, sculpturi și narațiuni extraordinare care ne mișcă sufletul.

Toți Zeii tuturor mitologiilor se nasc din pântecul tău. Până și însuși Zeus nu a putut rezista farmecelor tale și i-a plăcut întotdeauna să zămislească în tine stirpea acelora care au format PANTEONUL GREC, EGIPTEAN sau ROMAN.

Când suntem copii ne simțim ocrotiți de mângâierile tale și grijile tale neîncetate și când îmbătrânim suntem plini de amintiri inefabile despre tot ceea ce destinul a vrut să ne dăruie prin intermediul tău. Însăși natura ta îți permite să posezi o bijuterie pe care o numim RĂBDARE, cu care ai îndurat, în mii de ocazii, greaua povară a familiei, de multe ori primind în schimb consecințele INGRATITUDINII ȘI DISPREȚUL propriului tău soț sau al propriilor tăi copii.

Tu deja ești o podoabă, cea mai atrăgătoare, în oricare casă ar fi. Ești, ai fost și vei fi drumul de întoarcere la paradisul pierdut, căci continui să fii cheia secretă pentru a deschide toate porțile, CERULUI și ABISULUI.

Azi te cinstesc cu umilele mele versuri și exclam cu toate forțele Spiritului meu:

Salve, Nut, lumină a cerurilor!

Salve, tu, Prakriti germinală și atomică!

Salve, binecuvântată Stella Maris, salvatoarea sufletului nostru!

Salve, oh, ISIS, protectoarea fiilor focului!

Salve, Minerva, preaslăvesc înțelepciunea ta eternă!

Salve, Atena, gardiana sanctuarelor!

Salve, Hecate, Proserpina, unică precum Mamă Moarte!

Salve, tu, stăpâna palatului cu pereți transparenți!

Salve, Devi-Kundalini, regină a focului de nestins!

Acei puțini care îți înțelegem măreția și splendoarea

nicicând nu te vom uita și nu vrem niciodată

să ne separăm de grația ta infinită!

Oremus……

Permiteți-mi să vă dăruiesc acum câteva fraze relaționate cu această sfântă tematică:

„Să-l disprețuim pe acela al cărui suflet nu se ridică mai sus decât zborul unei păsări.”
Shakespeare

„Spiritele vulgare nu au destin.”
Platon

„Nu este realmente ușor să fii ceva, decât să fii vulgar.”
Bernard Shaw

„Vulgaritatea malițioasă trăiește și domnește printre ticăloși.”
Gracián

„Ce este vulgaritatea? Dictatura egoismului, sclavia rutinei și indiferența față de lucrurile mărețe.”
Francisco Giner de los Ríos

„Femeia este cel mai frumos gând al Creatorului făcut trup.”
Samael Aun Weor

CITO MORS RUIT.
─„Moartea umblă repede.”─
KWEN KHAN KHU