I betraktelse av mysteriet

I betraktelse av mysteriet 1572 884 V.M. Samael Aun Weor
I betraktelse av mysteriet

Termen ”mysterium” har attraherat uppmärksamhet hos många som söker efter metafysiska fenomen. Genom parapsykologi, psykofoni, Ouija, etc.,har många nyfikna experimenterat inom det paranormala. Problemet är när dessa förmodade försvarare av ”mysteriet” stannar vid fenomenet, utan kapacitet att ge det ett svar och till och med avvisar varje logisk förklaring, och föredrar på så vis okunnigheten.

I BETRAKTATELSE AV MYSTERIET, ger V.M. Samael Aun Weor svaren som man aldrig tidigare hade kunnat ge beträffande de metafysiska feneomenen, förklararde på ett vetenskapligt och logiskt sätt, och har på så vis sönder den slöja som endast Vattumannes Avatar har kunnat ta sig igenom. Som om det handlade om Sokrates, kommer läsaren att finna dialoger mellan Mästare Samael och hans elever vilka, fyllda av frågor och rörda av av en skapande nyfikenhet, ger oss alla möjligheten att få förklaringar till mängder av fenomen i naturen och i människan.