Det gnostiska mysterium som omger Johannes Döparen

Det gnostiska mysterium som omger Johannes Döparen

Det gnostiska mysterium som omger Johannes Döparen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Med väldig glädje närmar jag mig er och vid detta tillfälle för att tala till om V.M. Aberamenthos – Jesus från Nazaret – föregångare. Jag syftar på:

DET GNOSTISKA MYSTERIUM SOM OMGER JOHANNES DÖPAREN

Det gnostiska mysterium som omger Johannes Döparen

Vi vet alla att Johannes Döparen var kapabel att samla folkmassor i sin omgivning och förklara för dem mysteriet med den eviga själv-räddningen. För detta överlämnade han Arcanum A.Z.F. och detta symboliserades av att ta novisen till en flod i vilken han introducerades med hela kroppen, för att visa att denna person från och med denna stund skulle komma att ägna sig åt att rena den karma som han hade ackumulerat på grund av sitt otuktsbedrivande.

Intressanta var alltid Joahnnes Döparens ord när han utropade: «Jag döper er med vatten, men efter mig kommer en annan som kommer att döpa er med eld!», med tydlig hänsyftning på den Store Kabiren från Galileen: Jeshua.

Det är också viktigt att informera våra kamrater om att Johannes Döparen var en Annan helig individ som uppnådde att inkarnera sin inre Kristus. Johannes var känd för sina oerhörda föreläsningar beträffande behovet av ångerfullhet för att kunna återvända till himlarna – av Medvetandet -.

Denna oljemålning av den stora Mästaren Leonardo da Vinci bär titeln den Helige Johannes Döparen.

Jag bifogar två bilder till er av samma illustrerande verk: en där man ser Johannes Döparen omgiven av skuggor och mörker och en annan där man har lyckats framhäva kontrasterna för att kunna uppskatta detaljerna i verket.

När vi observerar Johannes Döparens ansikte kan vi där finna samma gåtfulla leende som vissa lärda liknar vid la Giocondas eller Mona Lisas leende – den sistnämnda representerande den Gudomliga Modern till Leonardo själv-.

Johannes Döparen visas halvnaken för oss, alltid täckt med ett fårskinn eller ett leopardskinn. Det är intressant att se den högra armen pekande mot himlarna med pekfingret, medan han med den vänstra armen låter handen närma sig hjärtat. Denna position eftersträvar inget annat syfte än att säga till oss: Fadern som är i hemlighet kan vi endast nå genom hjärtats eldar, det vill säga, genom att göra meriter i hjärtat!

Det långa håret som Johannes Döparen uppvisar syftar på den mäktiga sexuella kraft som han besatt, uppenbarligen förbunden med hans kyskhet. Vi ska komma ihåg Samson och den extraordinära kroppsstyrka som han hade. Ingen visste varifrån denna kraft härrörde ända till Samson berättade hemligheten för Delila om orsaken till hans kraft. Allt byggde på håret. Gnostiskt talat vet vi att detta hår syftade på hans könshår, det vill säga, på hans sexuella potens. Därför säger man att under det att han sov – det vill säga: i de stunder som han glömde sig själv-, föll han sexuellt och blev själsligt blind och utan Faderns krafter…

Det finns många kommentarer beträffande ansiktet och det uttryck som Johannes Döparen har i denna konstnärliga representation, i tydlig motsats till den omedgörliga och stränga predikant som bibelskrifterna visar.

Det är också intressant att veta om att Leonardo da Vinci gjorde en verklig lek med ljus när han genomförde detta verk, som om han ville säga till oss: Lux in tenebris lucet!, ‘ljuset lyser i mörkret’. Johannes Döparens evangelium är nära förbundet med Jagets, det pluraliserade Egots död. Det var anledningen till att han slutade som halshuggen som en kulmen av hans egna frigörelseprocesser…

Vår Patriark V.M. Samael Aun Weor, säger följande till oss beträffande denne Invigde:

«Herodes fruktade folkmassorna eftersom de betraktade Johannes som en profet. I kapitel XI av Matteus-evangeliet talas det om Johannes Döparen som en sann Jina, en Himmelsk Människa, en Halvgud, högre än Profeterna, eftersom Jesus själv säger om honom:

“Sannerligen säger jag er att han är mycket mer än en profet, eftersom om honom står det skrivet: Jag har här sänt min ängel inför ditt ansikte, så att han går före dig och förbereder och banar vägen för dig. Bland de män som blivit födda av en kvinna finns ingen större än honom, även om han är mindre än den som kommer att vara minst i Himmelriket, och om ni älskar honom, uppfatta, och ni ska veta, att han är Elia som man säger ska komma… Må den som har öron höra”.

Dessa ord från den Store Kabiren Jesus knyter samman två stora hebreiska individer i en enda. Johannes Döparen halshuggen av den liderliga Salome, var i själva verket den mycket levande reinkarnationen av Elia, den Högstes Profet. Alla lärda från det förgångna frambringade sina barn genom den Helige Andes verk och nåd. Sakarja förvånades när ängeln förebådade Johannes Döparens födelse.

Johannes avlades också genom den Helige Andes verk och nåd, och det var en ängel som meddelade Sakarja om att hans fru, som redan var gammal, skulle komma att föda en son. Varje Avatar har en föregångare. Jesus hade sin föregångare och denne var Johannes Döparen. Johannes Döparen lever, onekligen, i den vitala världen, det vill säga, i Eden, i Paradiset. Johannes Döparen är en sann upplyst, en Christus, någon som redan inkarnerat ordet i sig själv, den inre Kristus».

Oerhörda ord, kära läsare, som får oss att reflektera djupt över de mysterium som omgärdar den Hemliga Vägen vilken idag har avslöjats av Gnosis.

Jag lägger nu till några fraser till er att reflektera över:

«Det finns alltid en försyn som inspirerar oss att lindra de mest trängande behoven hos våra medmänniskor ».
Goethe

«Försynen tycker om att bli frestad. Detta är hemligheten med den människa som segrar ».
Bernard Shaw

«Du bör endast ha förkärlek till det som händer dig och som kommer destinerade från försynen; för vad kommer att kunna vara mer lämpligt för dig?».
Marcus Aurelius

«Ge efter inför försynen ».
Vergilius

«Vad himlen har befallit ska hända dig kan varken mänskligt bemödande eller visdom förutse ».
Cervantes

VERUM GAUDIUM RES SEVERA EST.
─‘Den sanna glädjen är en allvarlig sak’─.
KWEN KHAN KHU