El misterio gnóstico que rodea a Juan el Bautista

Misterul gnostic care îl înconjoară pe Ioan Botezătorul

Misterul gnostic care îl înconjoară pe Ioan Botezătorul 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult iubiți cititori,

Cu imensă bucurie mă apropii din nou de voi, în această oportunitate pentru a vă vorbi despre precursorul V.M. Aberamentho –Isus din Nazaret. Mă refer la:

MISTERUL GNOSTIC CARE ÎL ÎNCONJOARĂ PE IOAN BOTEZĂTORUL

Cu toții știm că Ioan Botezătorul a fost capabil să reunească mulțimi în jurul său explicându-le misterele autosalvării eterne. De aceea el dădea Arcanul A.Z.F. și aceasta se simboliza ducându-l pe neofit până la un râu în care se introducea cu tot corpul, pentru a indica prin aceasta că persoana se va dedica începând din acel moment să curețe karma pe care o acumulase din cauza fornicațiilor sale.

Interesante au fost întotdeauna cuvintele lui Ioan Botezătorul când a exclamat: „Eu vă botez cu apă, dar după mine va veni altul care vă va boteza cu foc, cu Spirit!”, referindu-se clar la Marele Kabir din Galileea: Jeshuá.

Este important să le facem cunoscut colegelor și colegilor noștri faptul că Ioan Botezătorul era un alt individ sacru care a reușit să își încarneze Cristosul intim. Ioan era cunoscut pentru teribilele sale discursuri despre necesitatea căinței pentru a ne putea întoarce la ceruri –de Conștiință.

Această pânză în ulei a marelui Maestru Leonardo da Vinci poartă drept titlu Sfântul Ioan Botezătorul.

Vă adaug două imagini ale aceleiași opere picturale: una în care se vede Ioan Botezătorul învăluit în umbre sau întuneric și alta în care s-a reușit să se scoată în evidență contrastele pentru a se putea aprecia detaliile operei.

Observând chipul lui Ioan Botezătorul putem găsit pe acesta un zâmbet enigmatic pe care unii cercetători îl asemuiesc cu zâmbetul Giocondei sau Mona Lisa –reprezentare aceasta din urmă a Mamei Divine a lui Leonardo însuși.

Ioan Botezătorul ne este arătat semidezbrăcat, acoperit întotdeauna cu o piele de berbec sau de leopard. Este interesant să vedem brațul drept indicând înspre ceruri cu degetul arătător, în timp ce cu brațul stâng își apropie mâna de inimă. Această postură nu urmărește alt scop decât să ne spună: la Tatăl care se află în secret putem ajunge doar prin intermediul focurilor inimii, adică, făcând merite în inimă!

Părul lung al lui Ioan Botezătorul face aluzie la puternica forță sexuală pe care el o avea, relaționată evident cu castitatea sa. Să ne amintim de Samson și extraordinara forță fizică pe care o deținea. Nimeni nu știa de unde provenea acea forță până când însuși Samson i-a spus Dalilei secretul originii forței lui. Totul rezida în părul său. Din punct de vedere gnostic știm că acel păr era o referire la părul pubian, adică, la potența sa sexuală. De aceea se spune că în timp ce dormea –adică: în momente în care a uitat de sine însuși, a căzut sexual și a rămas orbit animic și fără forțele Tatălui

Există multe comentarii cu privire la chipul și expresia pe care o are Ioan Botezătorul în această reprezentare artistică, în clară contradicție cu intransigentul și austerul predicator pe care îl indică scripturile biblice.

De asemenea este interesant să subliniem că Leonardo da Vinci a făcut un adevărat joc de lumini când a realizat această operă, ca și cum ar fi vrut să ne spună: Lux in tenebris lucet!, „lumina strălucește în tenebre”.

Evanghelia lui Ioan Botezătorul este strâns relaționată cu moartea Eului, a Egoului pluralizat. Acela a fost motivul pentru care a sfârșit fiind decapitat ca punct culminant al proceselor sale de eliberare…

Ceva care ne atrage atenția în această pânză este faptul că artistul Leonardo da Vinci ne arată un IOAN BOTEZĂTORUL în plină tinerețe. Aceasta are un motiv: este pentru a ne indica tuturor că trebuie să profităm de forțele tinereții noastre pentru a începe să lucrăm la obținerea Pietrei Filosofale, căci peregrinajul până la Împărăția Tatălui cere toată atenția noastră și toate forțele noastre vitale. Nu am putea să pretindem să lucrăm din greu în Arcanul A.Z.F. și în moartea noastră psihologică atunci când corpul nostru fizic este deja extrem de epuizat. Pur și simplu nu am rezista.

Patriarhul nostru, V.M. Samael Aun Weor, ne spune cu privire la acest mare Inițiat următoarele:

„Irod s-a temut de mulțime pentru că îl considera pe Ioan ca pe un Profet. În capitolul XI din Evanghelia lui Matei se vorbește despre Ioan Botezătorul ca despre un adevărat Jina, un Om Ceresc, un Semizeu, superior Profeților, întrucât Isus însuși spune despre el:

«În adevăr vă spun că el este mai mult decât un profet, căci despre el stă scris: Iată că îl trimit pe îngerul meu înaintea ta, pentru ca să meargă în fața ta însoțindu-te și curățindu-ți calea. Dintre oamenii născuți din femeie, nu s-a ridicat altul mai mare decât el, deși el este mai mic decât cel care este mai mic în Împărăția Cerurilor, și dacă vreți, așadar, să-l primiți, să știți că el este acel Ilie despre care ni se spune că va veni… Cel ce are urechi de auzit să audă».

Aceste cuvinte ale Marelui Kabir Isus leagă două mari personaje ebraice în unul singur. Ioan Botezătorul decapitat de desfrânata Salomeea, a fost cu adevărat foarte via reîncarnare a lui Ilie, Profetul celui Preaînalt. Toți înțelepții din trecut și-au zămislit copiii prin opera și grația Spiritului Sfânt. Zaharia s-a surprins atunci când îngerul l-a vestit despre nașterea lui Ioan Botezătorul.

Ioan a fost de asemenea zămislit prin opera și grația Spiritului Sfânt și un înger a fost cel care i-a vestit lui Zaharia că femeia lui, deja în vârstă, avea să conceapă un fiu. Orice Avatara are un precursor. Isus a avut precursorul său și acesta a fost Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, fără îndoială, trăiește în lumea vitală, adică în Eden, în Paradis. Ioan Botezătorul este un adevărat iluminat, un Christus, cineva care a încarnat deja în el însuși verbul, cuvântul, Cristosul intim”.

Teribile cuvinte, iubiți cititori, care ne împing la reflecții profunde asupra misterelor pe care le cuprinde Drumul Secret care azi ne-a fost dezvăluit de Gnoză.

Vă adaug câteva fraze pentru a reflecta la ele?

„Întotdeauna există o providență care ne inspiră să alinăm cele mai stringente nevoi ale semenilor noștri.”
Goethe

„Providenței îi place să fie tentată. Acesta este secretul omului care triumfă.”
Bernard Shaw

„Trebuie să fii pasionat doar de ceea ce ți se întâmplă și vine destinat de la providență; căci ce ar putea să-ți fie mai oportun?”
Marc Aureliu

„Înclină-te în fața providenței.”
Virgiliu

„Ceea ce cerul a poruncit să se întâmple nu este sârguință nici înțelepciune umană care să poată preveni.”
Cervantes

VERUM GAUDIUM RES SEVERA EST.
─„Adevărata bucurie este un lucru serios.”─
KWEN KHAN KHU