Fundamental bildning

Fundamental bildning 1586 892 V.M. Samael Aun Weor
Fundamental bildning

En etisk och psykologisk avhandling i vilken man djupt analyserar orsakerna till många sociala problem som, till exempel, ärelystnad och rädsla, och på samma gång den obalans och de övergrepp som finns i olika samhällsskikt och de olika etapper genom vilka människans liv har sitt förlopp, som till exempel, barndom, ungdom, adolesens, mogen ålder, ålderdom, etc. Ett fundamentalt verk för att fostra oss själva och för att kunna uppfostra våra egna barn.

Läs online