Tidens ände

Beröringspunkter från vår Avatar beträffande tidens ände

Beröringspunkter från vår Avatar beträffande tidens ände 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket ihågkomna vänner:

Med stor glädje förmedlar jag orden från Vattumannens Avatar beträffande…

…BERÖRINGSPUNKTER FRÅN VÅR AVATAR BETRÄFFANDE TIDENS ÄNDE

En sak att ta med i beräkningen, uppskattade läsare, är det faktum att dessa föreläsningar av Mästare Samael dikterades år 1971 och Mästaren har då i sina Samadhis sett en skymt av alla dessa hemliga och heliga planer från gudomliga mänskligheter, som har att göra med oss, invånarna av denna värld som vi kallar JORDEN. Detta bekräftar att vår kära Patriark, redan på den tiden, hade uppnått allvetenhet, och denna egenskap tillät honom att gå händelserna i förväg på ett storslaget sätt. Detta är en Avatar, vänner!

Dessa rikliga förklaringar som vår välsignade Guru ger oss i dessa svar som han ger de frågor som man ställer till honom, svarar tydligt på anledningen till väldigt många iakttagelser av ufon på våra himlar. Vi har lyckats få se, genom Internet och genom vissa nyhetsprogram, så många som hundratals ufon som ingen kan svara på var de är på väg. Nu vet vi det…

«Den kritiska stunden är den nuvarande, mina kära bröder; ja, det är ett skrämmande tillfälle. I andra världar i den oändliga rymden känner man till det stadium som vi går igenom och, självklart, kommer man att ge oss hjälp. De som förtjänar detta kommer att räddas.

Från Ganimedes kommer det att komma människor som kommer att lära oss att bli bekanta med den fjärde dimensionen utifrån vetenskaplig synvinkel. Från den Blå Galaxen kommer vi också att ta emot hjälp: människor från den Blå galaxen kommer att gå på alla gator i byar och städer för att hjälpa oss med läran, för att undervisa oss om Stigen.

I gångna tider gav dessa människor från den Blå Galaxen en stor hjälp till mänskligheten, Mina kära bröder, tänk för ett ögonblick på Egyptens Pyramider. Det är uppenbart att de restes, inte av Egyptier, som många förmodar, utan av atlantiska jättar. Endast på så vis kan vi förklara för oss själva hur dessa stenar transporterades genom öknen.

Men att ingenjörerna som byggde dessa pyramider hade fått hjälp från annat folk, det är sant. Människorna från den Blå Galaxen hjälpte dem. Det var just precis människorna från den Blå Galaxen som kom i underbara farkoster som hade formen av röda fiskar. Dessa hjälpte till i Kaldéen, dessa hjälpte till i Assyrien, i Persien, etc.

I sydpolen finns det, för närvarande, mina kära bröder, nedsänkta underjordiska städer i vilka det lever människor från den Blå Galaxen. Dessa är beredda att hjälpa oss på ett effektivt sätt inom en omedelbar eller närliggande framtid.

Det är också helt sant, mycket riktigt, mina kära bröder, att i sydpolen, där borta under polarisarna, finns det gömda underjordiska städer. Ja, där lever de; ni ska inte bli förvånade över att de har civilisationer där, dessa “blå människor” av himlens färg.

Och vad kan vi säga om nordpolen? I nordpolen finns det fortfarande överlevande från den Första Stora Rasen, överlevande som känner till vår historia och den kritiska stund som vi befinner oss i. De har också underjordiska städer. Dessa är de arktiska människorna, extraordinära människor, människor från den Första Tidsåldern.

I havens djup finns det intelligenta fiskar vilka kommer att upptäckas inom kort.

Och från de andra galaxerna kommer vi också att ta emot hjälp, mina kära bröder. Från de Sju Små Getterna kommer det lärda män som kommer att ägna sig åt att rena jordatmosfären, som kommer att studera de infektiösa mikroorganismerna, eftersom de vet att vi en dag kommer att behöva denna hjälp.

Från Ganimedes kommer vi, som jag redan sagt, att ta emot, inte bara den fullständiga informationen om den fjärde dimensionen, utan även få stöd för många andra vetenskaps- och kunskapsområden. Invånare från oändlighetens olika planeter är beredda att hjälpa oss.

Om det för närvarande finns laboratorier som ryssar och nordamerikaner har satt i omloppsbana, är det också sant att det finna en annan typ av kosmiska laboratorier: de som utomjordiskt folk satt i omloppsbana. I dessa laboratorier tillverkar man konstgjort blod, eftersom det kommer en stund när det blir nödvändigt att ha blodbanker i kosmos, i omloppsbana. Ja, det kommer att finnas folk från andra världar som kommer att bli tvungna att hjälpa oss till och med inom området för sjukvård och medicin.

Tänk på allt detta, bröder, meditera och inse den fruktansvärda stund som vi lever i. När ni har förstått allt detta på djupet, när ni vet allt detta, då kommer ni även att kunna, veta det behov vi har av att utvidga gnosis, att öppna återvändsgränden, att ge alla kunskapen så att de kan undkomma detta förskräckliga helvete som vi befinner oss i».

─Utdrag från föredraget «Apokalyptiskt nemesis»,
dikterat av V.M. Samael Aun Weor och insamlad i volym II av Det Femte Evangeliet─.

Jag avslutar detta budskap genom att ge er några fraser för reflektion:

«Själen har inte smyckat sig med kroppens skönhet, utan tvärt om, kroppen med själens ».
Saavedra Fajardo

«Vad är själen? Odödlighet är människans strävan. Utan odödlighet, är hela skapelsen inget annat för människan än ett väldigt varför. Lyssna även till den lysande bekräftelse som väller fram från medvetandet. Summan av idéer om Gud som människan har är kondenserad i ett enda utrop: det som bekräftar förekomsten av en odödlig själ! ».
Victor Hugo

«Själen är den effektiva orsaken och den organiserande principen i den levande kroppen ».
Aristoteles

«Själen bevarar människans essens. Kroppen är inget annat än ett instrument för själen, eller en hemvist, eller rättare sagt ett fängelse, som den måste ta sig ut ur ren för att åtnjuta den eviga lyckan ».
Sokrates

«Alla själar är odödliga, men de som tillhör de rättfärdiga och hjältarna är gudomliga ».
Cicero

FINIS CORONAT OPUS.
─‘Slutet kröner verket’─.
KWEN KHAN KHU