Den högsta vikten av att praktisera meditation

Den högsta vikten av att praktisera meditation

Den högsta vikten av att praktisera meditation 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Jag anser att det är oumbärligt och mycket viktigt att förmedla några ord från vår Avatar, V.M. Samael Aun Weor till er, beträffande:

DEN HÖGSTA VIKTEN AV ATT PRAKTISERA MEDITATION

Jag bifogar de svar som vår älskade Guru givit beträffande meditationen när han fick frågan från en lärjunge. Se här:

L. Vördnadsvärda Mästare, man har sagt till många av oss, till exempel, om runor, om medtation, att det är nödvändigt, eftersom vi befinner oss i den yttersta tiden och vi, helt enkelt, bara behöver eliminera Egot. Och då säger ni till oss att meditationen är mycket viktig, men på andra ställen säger man till oss att vi inte bör meditera. Så, vad ska vi göra?

M. Vem är det som säger sådana dumheter?

D. Jag har det i min bandspelare, när det sagts av J. A. “Två saker som inte behövs: vare sig meditation eller fasta”. Inte heller Påskfasta.

M.Vad som är sant är att man, utan meditation, inte tar ett steg i dessa studier.

D. Jag ska då ställa dessa frågor till er för att motverka en handling som har spridits från Templet i [Sierra] Nevada där han säger: «Jag vaknade, utan att någonsin meditera, så därför behövs det inte; vad som behövs är mod».

Även fasta. Vid Jul, uttryckte han sig mot fasta och då såg jag att ni hade sänt nio [personer] för att fasta, nio i Venezuela. Jag förblev tyst och jag sa: “Detta kommer att orsaka en explosion, att han säger där borta att man inte behöver fasta och Mästaren har sänt nio för att göra det”. […]

M. Jag måste i varje händelse säga er att meditationen är fundamental, man kan inte göra de minsta framsteg i dessa studier utan meditation.

Nåväl, jag säger att meditation är oumbärligt, eftersom meditationen är systemet, metoden för att kunna ta emot information. Genom meditationen kan vi även förstå våra defekter. När man mediterar över ett eller annat psykologiskt misstag, anstränger man sig, utan tvekan, att förstå det och, genom djup meditation, lyckas man förstå det.

En defekt som upptäckts, förståtts, bör elimineras. Men innan man eliminerar en defekt, måste man först förstå den genom djup meditation, och endast på så vis kommer ni att kunna eliminera den. Det är inte möjligt att eliminera en defekt om man inte har mediterat djupt över denna. Den djupa meditationen tillåter oss att förstå en eller Annan defekt.

Meditationen är, följaktligen, de vises bröd. Genom meditationen kan man lära sig mycket, man kan upptäcka sig själv. Meditationen är ett system för att upptäcka sig själv.

Vi vet redan att det i självupptäckten även finns självuppenbarelse, och att det skulle vara absurt att uttala sig emot meditation. Meditationen -jag upprepar- är de vises bröd, bröd som man måste inta dagligen.

D. Alla dagar, ska man då praktisera meditation?

M. Det är klart att man ska det! Man ska praktisera det om det är så att man vill göra framsteg, annars skulle man stagnera, förstenas».

Utdrag ur Det Femte Evangeliet, föredrag titulerat «I den rena kunskapens amfieteater», dikterad V.M. Samael Aun Weor, volym 4, sidorna 268-269

Jag bifogar nu några fraser till er att reflektera över:

«Det är lämpligt att meditera en dag efter att ha läst en timme ».
Massillon

«Först meditera, därefter besluta sig ».
Moltke

«Låt saker och ting mogna ordentligt och gör dem sedan snabbt ».
Burley

«Stor är inte den människa som vet mycket utan den som har mediterat mycket».
Settembrini

EX AEQUO ET BONO.
─‘På ett rättvist och bra sätt’─.
KWEN KHAN KHU