S.Dei.Genitrix- Guds Heliga Moder

S.Dei.Genitrix

S.Dei.Genitrix 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Med djup glädje vill jag dela med mig av denna gravyr som bär namnet:

S.Dei.Genitrix

S.Dei.Genitrix- Guds Heliga Moder

Titeln till denna gravyr refererar redan till Guds Heliga Moder, med andra ord den inre Gudomliga Modern eller Devi Kundalini i våra studier. Genom Gnosis vet redan alla vi som studerar det att Hon, Himlens Fru, har fem manifestationer, nämligen:

  1. Kosmisk Moder.
  2. Moder Natur.
  3. Devi-Kundalini.
  4. Moder Död.
  5. Elementalmagiker.

I alla dessa manifestationer är den gudomliga Eviga Feminina, Gud Moder, alltid alstraren av liv i dess olika versioner. Av den anledningen ser vi ett stort träd födas från hennes sköte, en levande hänsyftning på Livets Träd eller Sefirotträdet. Hon är, förvisso, alstraren av det oändligt lilla – till exempel atomerna- eller till det oändligt stora- alla universum -. Det är av den anledningen som hon – gnostiskt talat, för oss är den stora livmodern i universum, även kallad MULAPRAKRITI I ORIENTEN eller det kosmiska skötet som ska bli befruktat av den mycket heliga strålen från Okidanokh.

Trädet i vårt tema är fullt av frukter, mer konkret vindruvor, eftersom vinrankan symboliserar själva blodet från den Kosmiske Kristus, som vi kan se i den över delen av denna i formen av ett barn och ovanför Honom Kabblalas Tredje Logos, det vill säga, den Helige Ande, vilken antar formen av en vit duva enligt den kristna religösa uppfattningen.

Utan tvekan har den Gudomliga Modern den Helige Ande till make och båda är näringskällan till Perfektionernas Herre -den inre Kristus-. Detta är skälet till att dessa gudomliga krafter visas på denna gravyr.

Vi lägger märke till den Gudomliga Modern sittande på en sten -vilket allegoriserar sexualiteten i de kristna Heliga Skrifterna. Sexualiteten är den konkreta grund som kommer att hjälpa oss att sätta oss i förbindelse med den Heliga Elden från den Gudomliga Frun.

När vi försöker tyda de fraser som står skrivna på latin vilka åtföljer vår gravyr möts vi då av Nix Tecta Igni Ardes. Översättning: ”Du, gömda snö – eller täckta-, strålar med -eller genom- elden”.

Här har vi en hänvisning till de vises Kvicksilver som gjorts vit som snö tack vare den filosofiska Elden.

Direkt därefter har vi: S ─ancta─ DEI GENETRIX, Coeli terraeque triumphant, et partu exultan mundus, et astra tuo. Översättning: ”Guds Heliga Moder, himlarna och jorden jublar och världen och himlakropparna är hänförda genom din nedkomst.”.

Denna fras handlar om glädjen i Makrokosmos och i Mikrokosmos vid betraktandet av skapelsen i de högre världarna av Medvetande och i den tredimensionella världen.

Mons NIVE TECTA jacet, divino si ARSERIS IGNE.

Huic vitam et vitem, tu, pia virgo, paris.

Översättning:

”Berget är täckt av den gömda snön, om du skulle brinna av gudomliga Eld, till vilken du, fromma jungfru, skänker livet och vinrankan”.

Berget kommer att förvandlas med en hänsyftning till den väg som är gömd i själva Kvicksilvret som har vitmenats genom dygden och inverkan av den Heliga Elden.

De ord som står skrivna på trädet är: QUASI VITIS FRUCTUOSOSSIMA.

På pergamentet till vänster kan vi läsa: SCIENTIA INTELLECTUS TIMORIS.

På det till höger läser man: CONSILII FORTITUDINIS PIETATIS.

Läsningen av de andra fraserna som förekommer här ska göras i den här ordningen: ‘Såsom en fruktbar vinranka, är kunskapen insikten om gudsfruktan, om försiktigheten och om fromheten’.

Allt det föregående talar till oss om behovet av att förstå försiktighetens och fromhetens dygder. De som känner sig överlägsna själva VARAT saknar insikten om vad det Eviga betyder inom vår själsliga struktur. Vi kan, inte heller, ignorera att våra andliga framsteg alltid är och kommer att vara förbundet med den barmhärtighet som vi utvecklar gentemot våra medmänniskor och den försiktighet som vi har uppnått när vi har gått på den Hemliga Vägen.

Jag skänker er nu, slutligen, några intressanta fraser att reflektera över:

«Allt som Gud visar mig i Mitt inre ger mig styrka. Allt som han visar mig utanför mig själv försvagar mig ».
Emerson

«Gud är sanningen och det är vår sak att upptäcka den ».
Juan de Muller

«Tre saker leder till Gud: musiken, kärleken och filosofin ».
Plotinos

«Endast det gudomliga ljuset är nödvändigt ».
Moliére

«Jag fruktar Gud, och efter Gud, fruktar jag den som inte fruktar honom ».
Saadi

NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS.
─‘Vi lär oss, inte för skolan, utan för livet’─.
KWEN KHAN KHU