Räddandet av vår själ genom den Gudomliga Modern

Räddandet av vår själ genom den Gudomliga Modern

Räddandet av vår själ genom den Gudomliga Modern 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:för

Jag förmedlar, vid det här tillfället, två gravyrer till er vilka komplementerar varandra och som vi kan omfatta genom följande titel:

RÄDDANDET AV VÅR SJÄL GENOM DEN GUDOMLIGA MODERN

Framför allt, kära läsare, måste vi påminna om att i den forntida Kristendomen dyrkades Stella Maris -Devi Kundalini- genom att recitera vad man kom att kalla kristliga litanior. Dessa litanior refererade till olika attribut hos den Gudomliga Frun, attribut genom vilka Hon kunde rädda oss från helvetet. På så vis talade man om «morgondagens spegel», «de sjukas hälsa», «marmortornet», «syndarnas tillflykt», etc., etc., etc.

Varje gång som vår välsignade Moder Kundalini ville eller vill rädda oss från vår egen förtappelse, orsakad av de oräknerliga psykologiska aggregat som utgör vårt Ego, aktiverar hon, därför, sina attribut för att genomföra sin uppgift.

Därför ska vi först referera till en av gravyrerna som är katalogiserad som …

…Förbundsarken eller Paktens Ark

Förbundsarken eller Paktens Ark

Denna illustration visar oss en kärra som dras av två oxar, ovanför vilken vi observerar den Gudomliga Modern åtföljd av Ängeln Gabriel. Denna Ängel bär en blomstrande stav i en av sina händer, som en påminnelse om ryggraden till Josef -Marias make- . Det är överflödigt att säga att var och en som har lyckats vandra den Hemliga Vägen har mycket riktigt sin ryggrad blomstrande, det vill säga, full av dygder som åtföljer transmutationen av våra sexuella sekretioner, om vi talar på ett alkemiskt språk.

Över Henne, i himlen, ser vi en strålande duva som är allegorisk för den Helige Ande, eftersom vi inte får glömma att det gudomliga Eviga Feminina alltid åtföljs av sin make. Detta är det binom som, inom den hinduiska religionen, bildar Shiva Shakti.

Det är den Helige Ande som befruktar skötet hos Kundalini-Shakti, och därför arbetar de tillsammans inom oss.

Denna gravyr är, därför, sammanfattningsvis, symboliken för pakternas ark, eftersom vi längtar efter att bli räddade av den gudomliga pakt som Gud Moder vill sätta igång med sin son: den inre Chrestos.

Denna gravyr, tålmodiga läsare, åtföljs av några fraser på latín, vilka jag lägger till härefter:

«Anagr. 30.
Foederis Arca.
Sacra Dei Fero.

Horrida bella times, et sumi Numinis Iras aeternam Pacem FOEDERIS ARCA refert Virgo SACRA DEI FERT judicis arma tremendi, per quam de Coelo gratia sola venit».

Översättning:

Förbundsarken ─eller paktens─.

Anagr. 30: ”Jag har med mig heliga ting från” ─nämligen: Hon, Stella Maris, har med sig krafterna från VARAT-.

[Du] fruktar de skrämmande krigen och du kommer att gå från högsta Numen” -nämligen: Egot fruktar de skrämmande krigen och kommer att gå från högsta Numinis, det vill säga, från Gud-.

FÖRBUNDSARKEN återupprättar den eviga friden”─nämligen: Utan Förbundsarken, utan Arcanum A.Z.F., utan hjälpen från vår välsignade flammande kraft, kommer det bli omöjligt att uppnå Friden av Varats Rike-.

Jungfrun har med sig de heliga vapnen från Gud den fruktansvärda domaren och genom Henne från himlen har hon med sig den enda nåden”.

Marmortornet

Marmortornet

Denna andra gravyr visar oss framför allt ett torn som i dess övre del upptas av små änglar -delar av vår eget inre Vara-. En av dessa små änglar bär i sin hand korset tillhörande mänsklighetens frälsare.

Vid ena sidan om detta torn kan vi lägga märke till Kristus själv, bärande på ett kluster av eld i sin hand -för, gnostiskt talat, är Kristus inkarnationen av den himmelska elden-. Vid sidan om Kristus ser vi en människa som faller neråt vilket allegoriserar de förlorade själarna. I bakgrunden av denna gravyr kan vi även observera ett berg som även liknar ett torn. I detta fall handlar det om Babels Torn, vilket symboliserar förvirringen av språk och trosuppfattningar som vår sovande mänsklighet befinner sig i. Observera, på andra sidan en stor elefant – symbol för Logos inom gnoseologin- som trampar ner en monsterliknande figur. Detta monster har inom ockultismen och inom Alkemin benämnts med beteckningen basilisk, sammanfattningen av alla de infernaliska aggregat som utgör det djuriska Egot.

Meningen på latin är följande:

«Anagr. 28. Ne turbaris Rue

Aspice si nescis quid TURRIS EBURNEA pofsit, hac tibi tartareus vincitur arte Draco. Hinc NE TURBARIS peccator corde dolendo, huc RUE in amplexus Virginis esto latens».

28 Oroa dig inte [vi skulle kunna säga: låt dig inte oroas], spring.

Utforska om du är ovetande om vad MARMORTORNET kan [göra], i vilket från din sida Draken från tartarus besegras genom konsten [mer fritt översatt: i vilket du, genom konsten, besegrar den infernaliska Draken].

Oroa dig inte här [låt dig inte oroas], syndare, som lider genom hjärtat,

Spring dit mot Jungfruns famn, var mystisk [gömd/försiktig]’.

Tillåt mig nu, kära vänner, skänka er några fraser för er reflektion:

«Tiden får nya svårigheter att uppstå vars existens vi aldrig trodde vara möjlig; man ska inte tro att segern är säker tills dess att striden har nått sitt slut ».
Solon

«Livet är en teater: man går in, man tittar och man går ut ».
Demokrates

«Människan är en skuggas dröm ».
Píndaro

«Att börja leva, växa, är en smärtsam process: vårt liv inleds som ett lösgörande och kulminerar som ett undanröjande ».
Octavio Paz

ITA EST VITA HOMINUM
─‘Sådant är människornas liv’─.
KWEN KHAN KHU