Samael Aun Weor: Den Absoluta Människan

Samael Aun Weor: Den Absoluta Människan 1702 957 V.M. Kwen Khan Khu
Samael Aun Weor: Den Absoluta Människan

Det sägs att man dömer trädet genom dess frukter och människan genom hennes verk, och i denna biografi av V.M. Samael Aun Weor kommer vi att se det tydligaste exemplet på detta. Vattumannens Avatar efterlämnade sin enastående doktrin till mänskligheten, men bortom hans verk, i hans prestationer och i hans eget exempel finner vi det sanna och heliga Gnosis.

Hand i hand med V.M. Kwen Khan Khu, en direkt lärjunge som levde tillsammans med den Absoluta Människan – V.M. Samael-, upptäcker vi inte bara Mästaren utan fadern, vännen, den mänskliga varelse som visade vägen till självförverkligandet för oss genom sitt exempel. En mild och svår bok – som det liv som den beskriver -, mycket förtydligande och på det hela taget, oumbärlig, vilken endast dess författare – V.M. Kwen Khan Khu- skulle kunna lämna till oss för att förstå Gnosis och den som förverkligade det.