Pistis Sophia avslöjad

Pistis Sophia avslöjad 1732 974 V.M. Samael Aun Weor
Pistis Sophia avslöjad

Bland alla de gnostiska texter som har känts till av mänskligheten, är Pistis Sofia utan tvivel den som i relevans överträffar alla de andra som är kända inom den kristna teologins värld. Innehållande orden som den Store Kabiren Jesus dikterade för sina apostlar under de elva åren efter Återuppståndelsen, föblev Pistis Sophia en gåtfull bok som väldigt få förstod. Det stod skrivet att endast en Kristus kunde avslöja det djupa budskap som förmedlats av en annan Kristus, och det är på så vis som profetian har uppfylts till det bästa för alla so längtar efter att följa den hermetiska stigen.