Vremurile sfârșitului

Concomitențe ale Avatarului nostru despre vremurile sfârșitului

Concomitențe ale Avatarului nostru despre vremurile sfârșitului 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult amintiți prieteni/e

Cu multă plăcere vă trimit cuvintele Avatarului Vărsătorului referitoare la…

…CONCOMITENȚE ALE AVATARULUI NOSTRU DESPRE VREMURILE SFÂRȘITULUI

Un lucru de luat în considerare, stimați cititori, este faptul că aceste conferințe ale Maestrului Samael au fost susținute prin anul 1971 și pe atunci deja Maestrul întrezărise în Samadhi-urile sale toate aceste planuri secrete și sacre ale umanităților divine față de noi, locuitorii acestei lumi pe care o numim PĂMÂNT. Aceasta confirmă că deja pe atunci iubitul nostru Patriarh dobândise omnisciența și acea calitate îi permitea să meargă înainte în timp într-o manieră grandioasă. Aceasta este un Avatara, colegilor!

Aceste abundente explicații pe care ni le dă binecuvântatul nostru Guru, în aceste răspunsuri pe care el le oferă la întrebările care i se pun, răspund în mod clar la motivul atât de multor apariții de OZN-uri pe cerurile noastre. Am ajuns să vedem, pe Internet și la unele știri, până la sute de OZN-uri despre care nimeni nu știe să răspundă încotro se îndreaptă. Acum știm…

„Momentul critic este cel actual, dragii mei frați; da, este un moment teribil. În alte lumi din spațiul infinit se știe despre starea prin care trecem și ni se va da, este clar, ajutor. Vor fi salvați cei care o merită.

De pe Ganimede vor veni oameni care ne vor învăța să cunoaștem a patra dimensiune din punct de vedere științific. Din Galaxia Albastră vom primi de asemenea ajutor: oameni din Galaxia Albastră vor umbla pe toate străzile satelor și orașelor ajutându-ne cu doctrina, învățându-ne Cărarea.

Acei oameni din Galaxia Albastră, în trecut, au dat un mare ajutor umanității. Gândiți-vă pentru un moment, dragii mei frați, la piramidele din Egipt. Este evident că ele au fost construite, nu de egipteni, cum presupun mulți, ci de către giganți atlanți. Doar astfel ne explicăm faptul că acele pietre au fost transportate prin deșert.

Dar că inginerii care au construit acele piramide au fost asistați de alți oameni, este adevărat. I-au asistat oamenii din Galaxia Albastră. Tocmai oamenii din Galaxia Albastră au fost cei care au venit în nave minunate care aveau formă de pești roșii. Ei au ajutat în Caldeea, ei au ajutat în Asiria, în Persia etc.

Actualmente, la polul sud, dragii mei frați, există orașe subterane scufundate în care trăiesc oameni din Galaxia Albastră. Ei sunt dispuși să ne ajute eficient într-un viitor imediat sau mediat.

De asemenea este foarte adevărat, foarte real, dragii mei frați, că la polul sud, acolo sub ghețurile polare, există orașe subterane ascunse. Da, acolo trăiesc; nu vă mirați de faptul că acolo au civilizații acei «oameni albaștri» de culoarea cerului.

Și ce vom spune despre Polul Nord? La Polul Nord există încă supraviețuitori din Prima Mare Rasă, supraviețuitori care știu despre istoria noastră și despre momentul critic în care ne aflăm. De asemenea există orașe subterane. Aceia sunt oamenii glaciali, oameni extraordinari, oameni din Prima Rasă.

Pe fundul mărilor există pești inteligenți care vor fi descoperiți peste puțin timp.

Și din alte galaxii de asemenea vom primi ajutor, dragii mei frați. Din Pleiade vor veni înțelepți care se vor dedica să curețe atmosfera terestră, care vor studia microorganismele infecțioase, deoarece ei știu că într-o zi vom avea nevoie de acest ajutor.

De pe Ganimede vom primi, cum v-am spus deja, nu doar informația completă despre a patra dimensiune, ci și sprijin în multe alte câmpuri ale științei și ale înțelepciunii. Locuitori de pe diferite planete din infinit sunt pregătiți să ne ajute.

Dacă actualmente există laboratoare pe care rușii și americanii le-au pus pe orbită, de asemenea este cert că există un alt fel de laboratoare cosmice: acelea pe care le-au pus pe orbită oameni extratereștri. În acele laboratoare se fabrică sânge artificial, deoarece va veni un moment în care va fi necesar să existe bănci de sânge în cosmos, pe orbită. Da, vor fi oameni din alte lumi care vor trebui să ne ajute până și în domeniul însuși al infirmeriei și al medicinii.

Gândiți-vă la toate acestea, fraților, meditați și înțelegeți momentul teribil în care trăim. Înțelegând toate acestea în mod profund, știind toate acestea, veți putea, atunci, să știți de asemenea necesitatea pe care o avem de a extinde Gnoza, de a deschide drumul fără ieșire, de a da tuturor înțelepciunea pentru a putea scăpa din acest oribil infern în care ne aflăm.”

─Extrase din conferința „Nemesis apocaliptică”,
susținută de V.M. Samael Aun Weor și culeasă în volumul II al celei de-A Cincea Evanghelii.─

Închei acest mesaj oferindu-vă câteva fraze pentru reflecție:

„Nu trebuie să se împodobească sufletul cu frumusețea corpului, ci dimpotrivă, corpul cu cea a sufletului.”
Saavedra Fajardo

„Ce este sufletul? Nemurirea este aspirația omului. Fără nemurire, toată creația nu este pentru om decât un imens de ce. Ascultați în plus sclipitoarea afirmație ce izvorăște din conștiință. Suma de idei despre Dumnezeu pe care le are omul este condensată într-un singur strigăt: acela care afirmă existența sufletului nemuritor!”
Victor Hugo

„Sufletul este cauza eficientă și principiul organizator al corpului viu.”
Aristotel

„Sufletul conține esența omului. Corpul nu este decât un instrument al sufletului, sau lăcașul, sau mai degrabă temnița, din care trebuie să iasă pur pentru a se bucura de fericirea eternă.”
Socrate

„Toate sufletele sunt nemuritoare, dar cele ale celor drepți și eroi sunt divine.”
Cicero

FINIS CORONAT OPUS.
─„Sfârșitul încununează opera.”─
KWEN KHAN KHU