Avundsjukans droska

Avundsjukans droska

Avundsjukans droska 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Jag skriver till er för att förmedla en gravyr som bär titeln…

…Avundsjukans droska

Avundsjukans droska

Tillåt mig först av allt informera er om att detta verk gjorts av Marten van Heemskerch mellan åren 1498 och 1574. Det är en gravyr som anspelar på arvsynden AVUNDSJUKA vilken, förvisso, är en av de mest fördärvliga gissel som vi har skapat med det djuriska egot.

Denna gravyr åtföljs av en latinsk fras som lyder på detta sätt:

«INVIDIA, BELLI mater, occupat rhedam INIQVITATEM: auriga equos LIVOR regit DETRACTIONEM hune, alterum CALVMNIAM, Infaustiorum infausta rerum nomina Pone INQVIETAS, atque PERTVRBATIO Sequuntur, accedente MALEVOLENTIA».

Denna mening, översatt, avslöjar följande för oss: ‘AVUNDSJUKAN, krigets MODER, tar över droskan med ONDSKA. Kusken till denna droska, styr ärekränkningen [hästen kallad Ärekränkning], och, likaledes, den andra [hästen] kallad FÖRTAL, orättvisa anklagelser för att framkalla ORO OCH STÖRNINGAR, allt detta åtföljt av ONDSKEFULLHETEN.

Tolkning:

AVUNDSJUKANS aggregat visas som en häxliknande gammal kvinna med hår av ormar, sittande på en tron, slukande ett hjärta. Med detta visar man oss att avundsjukan, mycket riktigt, gnager på vårt hjärta och får oss att ha mycket dåliga känslor gentemot våra medmänniskor. Ormarna som hon bär som hår visar oss det dåliga inflytande som hon framkallar i vårt psyke.

Den individ som framträder kallad BELLUM ─‘kriget’─ befinner sig vid avundsjukans fötter; LIUOR är kusken, vilket betyder HÄTSKHET, vilket utan tvivel allegoriserar med vårt DJURISKA EGO. MALEVOLENTIA ─‘ondskefullheten’─ är här en individ som har några horn och i sin hand en slags piska eller kvistar för att piska på hästarna, för avundsjukan tycker alltid om att röra sig snabbt i våra mentala skrymslen.

DETRACTIO ─‘ärekränkning’─ är en av hästarna och CALUMNIA ─‘förtal’─ visar sig vara den andra hästen. Båda egenskaperna hos avundsjukan är konsekvenser som kommer från hennes handlingar. Avundsjukan tycker om att skapa baktalari och PERTURBATIO ─det vill säga, ‘störningar’─, vilket indikeras genom en kvinna som håller på att blåsa med en blåsbälg i riktning mot hästens fötter. På så vis, accelererar avundsjukan de psykologiska störningarna i vår själsliga kontinent.

INQUIETAS ─‘oron’─ representeras av en annan kvinna som i sin hand har en liten stav med två vikter som hänger i ändarna på denna. Detta visar oss att avundsjukan orsakar mycket dåliga bekymmer och ovisshet som leder till ångest.

På den bakre delen kan man, som en dekoration på droskan, observera ett underligt ornament som uppvisar ett dödskalleliknande ansikte. Från detta ornament kommer det fram en orm. Allt detta har man låtit oss se för att bli Medvetna om drivfjädrarna till avundsjukan vilka är många och alla mycket mörka.

Vad som påkallar vår uppmärksamhet mycket är droskans hjul, vilka är mycket prydliga men man kan lägga märke till tänder och varje tand är dekorerad med ett demoniskt ansikte eller ett djuransikte. Allt detta indikerar den komplexitet som omger pluraliteten av vårt inre Vilddjur.

Denna gravyr visar vad vi alltid har betonat: Jaget åtföljs alltid av många andra element.

Det är bra att notera att bringan på en av hästarna – den som framträder omnämnd som Förtal -har två ondskefulla ansikten med tungan utanför, ingraverad, vilket pekar på oordningen och fulheten hos denna defekt.

Å andra sidan, har den sköld som individen BELLUM stödjer sig på, även den, ett ondskefullt ansikte som vi kan tolka som de onda avsikterna hos detta aggregat. Det är av den anledningen som den latinska fras som åtföljer denna gravyr börjar med att säga «Avundsjukan, moder till alla krig…». Alla krig i världen har, utan tvekan, många gånger sitt upphov i avundsjukan, det får vi inte glömma.

Likaledes, det ansikte som vi observerar på den sköld, vilken den individ som kallas BELLUM stödjer sig på, har ett utseende som liknar ansiktet på den åldrade och förskräckliga kvinna som representerar själva avundsjukan.

Det finns två ormar i den bakre delen av droskan som påminner lite om Mercurius Staven, men nära den finns det en tredje orm. I detta fall pekar den på att avundsjukan verkar med den ONDA VILJAN, det ONDSKEFULLA TÄNKANDET och den OÖNSKVÄRDA KÄNSLAN

Jag tillägger nu några fraser till er att reflektera över:

«Avundsjukan skadar den avundsjuke själv ».
Voltaire

«Avundsjukan riktar sina skott mot de allra största tingen ».
Ovidius

«Avundsjukan är tusen gånger värre än svälten eftersom det är andlig svält ».
Unamuno

«Avundsjukan är meriten och ärans gnagande mask ».
Bacon

«Avundsjukan är endast människans last, i vilken de förnuftslösa djuren inte deltar ».
Plutarkos

VERUM GAUDIUM RES SEVERA EST.
─‘Den sanna glädjen är en allvarlig sak’─.
KWEN KHAN KHU