Den gyllene blommans mysterium

Den gyllene blommans mysterium 1590 894 V.M. Samael Aun Weor
Den gyllene blommans mysterium

Ett väsentligt verk i gnosticismen i vilket Tantrismen , med dess aspekter i Anangaranga, Kama-Sutra och Kama Kalpa, finner en ”sann förklaring och praktisk tillämpning” i den mänskliga varelsen, för förhärligandet av de rika etiska, materiella och andliga värdena hos den sistnämnda. Denna avhandling är, utan tvivel, en otvetydig handbok för att, i den alkemiska smältdegeln, kunna smälta samman andligheten från de mest upphöjda mystikerna med den erotiska kraft som är ursprunget till allt skapat, för att ge form åt en tredje kraft, kapabel att sända iväg oss till detta som i Orienten är känt som den ”andra stranden”.