Stilla Veckans heliga mysterium - V.M. Kwen Khan Khu

Stilla Veckans heliga mysterium

Stilla Veckans heliga mysterium 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Vänner:

Jag skriver er några korta rader för att få oss att närma oss förståelsen av:

PÅSKVECKANS HELIGA MYSTERIUM

Inom den ursprungliga Kristendomen, och ännu mer inom Gnosticismen, iklär sig den så kallade PÅSKVECKAN eller STILLA VECKAN en oerhört viktig betydelse med anledning av det drama som V.M. Aberamentho framförde för 2000 år sedan, ett drama som tydligt definierar VILDDJURETS ställningar och de som är förbundna med dess ärkefiende KRISTUS.

När vi studerar Sefirotträdet utifrån gnostisk synvinkel finner vi att attributet till Chokmah är INTELLIGENS, och det är endast KRISTI INTELLIGENS som kan motverka ANTIKRISTS INTELLIGENS. Endast Han kan, i våra avgrundsdjup, bemöta de Ahrimanska energierna och utkämpa en strid mot dessa till dess att de är helt besegrade. Men för att detta ska inträffa behöver man en Samverkan från den som vill BLI RÄDDAD och från vår INRE FRÄLSARE. Denna dualism som i evighet finns mellan det goda och det onda.

Här, just precis på denna punkt är där vi, älskare av det eviga Gnosis, bör centrera våra ansträngningar. För hela dramat av den KRISTLIGA PASSIONEN är en kallelse till FÖRSAKELSE av vad vi är i varje stund och i varje ögonblick. Kom ihåg att, redan som korsfäst på sitt kors, var hans första ord riktade till den Eviga Fadern: «Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör!».

I dessa ord från Frälsaren vill han klargöra för historian att, så länge som Medvetandet sover, är det kapabelt till VARJE AVSKYVÄRD SAK, vad som helst…, hur otroligt det än kan förefalla oss vara.

Detta leder oss till eftertanke så att, varje gång som vi verkligen vill förlåta, bör vi komma ihåg att varje person, så länge som man är sovande, inte är herre över sina handlingar, utan att det är de TIO TUSEN AGGREGATEN som agerar, känner och tänker. Inför ett sådant panorama är det uppenbart att vi måste betrakta livet som en skola dit vi har kommit för att lära oss att FÖRLÅTA. Sorgligt nog, uppskattade läsare, ATT FÖRLÅTA betyder inte att BLI EN MEDBROTTSLING, nej, men det betyder att vi alltid BÖR LÅTA EN DÖRR VARA ÖPPEN TILL EN FÖRHOPPNING och kanske denna person som har förbrutit sig KÄNNER ÅNGERFULLHET och vill bli ÅTERLÖST. I dessa skrämmande dagar av Kali-Yuga är humanoidernas lagar gjorda för att hylla HÄMNDEN. Av den anledningen fortsätter det att förekomma DÖDSSTRAFF för blodsdåd, och folkmassorna är nöjda med dessa juridiska kriterier, som bygger på detta med ÖGA FÖR ÖGA OCH TAND FÖR TAND. På detta vis har man byggt upp detta samhälle generation efter generation. Och det värsta är att i länder där man hyllar dödsstraffet, hyllar man på samma gång Gud. Och, hur är detta möjligt? Helt enkelt för att vi är ett samhälle av HYCKLERI, ett samhälle av FARISEISM ända in i benmärgen…

Den inre Kristus – säger V.M. Samael till oss i sitt postumverk PISTIS SOPHIA DEVELADA – förhandlar vår egen karma med Karmaherrarna och är kapable att göra distraktionsmanövrer för att lura Arkonterna… Så långt sträcker sig barmhärtigheten hos vår inre Herre i hans bestyr. Därför är Kristus representationen av den INKARNERADE FRÄLSANDE SANNINGEN……

I den mer avancerade delen av PISTIS SOPHIA DEVELADA, den som inte avslöjades av vår Patriark Samael Aun Weor, talas det om att vi behöver förklaras vara rättfärdiga för att komma in i himmelriket…, och de enda som kan förklaras vara rättfärdiga är endast de som är fria från ARVSYNDEN – det vill säga: OTUKTEN – och är ABSOLUT DÖDA psykologiskt…

Det är uppenbart, i alla dessa reflektioner finner vi, på ett tydligt sätt, en rad inbjudningar för att FÖRINTA VÅR EGENKÄRLEK, VÅRT HÖGMOD – av varje slag-, VÅR FÅFÄNGA, VÅRT SJÄLVBEAKTANDE, faktorer som vi, olyckligtvis, älskar mycket.

Det är därför som V.M. Samael betraktar den INRE KRISTUS som representanten för DEN HELIGA FÖRNEKELSEN och den Helige Ande är den HELIGA FÖRSONINGEN.

Det är därmed tydligt, kära läsare, att KRISTUS OCH HANS VERK eftersträvar att instruera själen så att den uppnår sin perfektion inför Faderns ögon. Han är, följaktligen, VÄRLDENS INSTRUKTÖR, den evige SALVADOR SALVANDUS, ett helt mästerligt mysterium.

Låt oss därför meditera under denna PÅSKVECKA över vilka våra bidrag är till de ansträngningar som den INRE KRISTUS gör i var och en av oss. Låt oss inte ta dessa datum som ytterligare några dagar i kalendern, eftersom den tid som man har givit oss i vår existens är begränsad och vi bör dra nytta av den på djupet föra att arbeta med vårt VARAS PARTIKULÄRA SKYLDIGHET…

MÅ VÄLSIGNELSERNA FRÅN DEN ALLSMÄKTIGE VARA MED ER ALLA FRAM TILL TIDENS ÄNDE!

AMEN.

Jag bifogar några ord att meditera över:

«Förlåtelsen är mer värd än hämnden, för den ena är effekten av en blid och mänsklig natur, och den andra av en grym och brutal organisation».

Epicteto

«Man förlåter lika mycket som man älskar».

La Rochefoucauld

«Förlåt så att man förlåter dig, glöm så att man glömmer dig».

San Isidro från Sevilla

«Må den av er som är fri från synd kasta den första stenen».

Johannes Evangelium

«Den som inte är barmhärtig mot andra kommer inte att finna någon till sig själv».

Rubén Darío

«En barmhärtighet utan gränser till alla levande varelser är det mest fasta och säkra beviset på ett moraliskt beteende».

Schopenhauer

NASCENDO QUOTIDIE MORIMUR.

─‘Genom att födas, dör vi varje dag’─.

KWEN KHAN KHU