De paradoxer och inkongruenser som vår planet och vår ras släpar på - V.M. Kwen Khan Khu

De paradoxer och inkongruenser som vår planet och vår ras släpar på

De paradoxer och inkongruenser som vår planet och vår ras släpar på 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära vänner:

Jag framför några kommentarer till er som jag anser är intressanta för att förstå:

DE PARADOXER OCH INKONGRUENSER SOM VÅR PLANET OCH VÅR RAS SLÄPAR PÅ

A. Vi börjar med att inse och betona att, utan att förtjäna det, har vi en av de mest vackra planeterna i vårt Solsystem, på vilken vi finner en biologisk mångfald som snuddar vid det ofattbara. Vår värld är fylld av oceaner som är fulla av tusentals och tusentals arter som bor i dess djup. Varje dag förvånas vi, till och med, av att den så kallade «vetenskapen» finner nya varelser i djupet av våra havsmängder.

Men ─och här börjar vårt huvudbry─, dessa oceaner, vilka är en outtömlig källa av liv, är på väg att hotas på grund av avfall av alla slag som invånarna i denna värld tömmer ut i dessa varje dag. Man har redan sänt ut en global varning som varskor oss om faran av att förstöra havsfaunan på grund av den machiavelliska vana som vi jordens humanoider har att kasta plast i havet och i oceanerna.

Men det är inte bara plasten som vi kastar i dessa vatten, utom dessutom atomavfall, kemiskt avfall, avfall från biologiska laboratorier i bästa Frankensteinstil, etc. Det räcker att komma ihåg kärnkraftverket i Fukushima, i Japan, som fortsätter att släppa ut kärnavfall som förorenar och förstör livet i Stillahavet och människoliv…

B. Vi finner, dessutom, på vårt klot enorma bergsstrukturer, klippiga bergspass, spektakulära bergskedjor som tidigare var täckta av snö och erbjöd oss scenarier av landskap som vårt emotionella centrum kunde glädja sig åt och de gav vila åt vårt mentala sinne. Idag har dessa bergskedjor, åter igen, blivit exploaterade av det rationella däggdjuret, och de har förvandlats till platser för turistnäringen med de allvarliga följderna att vi är på väg att deformera, förstöra, fördärva många former och den ovannämnda snön försvinner därifrån, mer och mer för varje dag…

C. Jordens djungler är väldiga och fyllda av en riklig flora, till den grad att invånarna själva i Brasilien har lyckats upptäcka trehundra former av frukter, förutom de redan kända, såsom apelsiner, papayas, vattenmeloner, etc., etc., etc. Det finns ett enormt nät av växter från vilka, om man undersökte dem noggrant, skulle lyckas extrahera mängder av läkemedel för att definitivt bota väldigt många sjukdomar. Men, just nu, vad är det som händer med Amazonas? -vår världs lunga-? För inget annat än att denna vidsträckta djungelregion och en verkligt underbar reservtillgång för vår planet håller på att bli betesmark genom de eldsvådor som har orsakats av transnationella företag, vilka, pådrivna av girighet och skyddade av de regeringar som delar detta vidsträckta landområde, plundrar skogarna, timret, gruvorna och samtidigt hamnar alla föroreningar som detta genererar direkt i floderna, såsom Rio Negro och själva Amazonfloden. Allt detta genererar en ond cirkel som förefaller inte ha något slut. I denna takt, kommer Amazonas, inom tio eller tjugo år, att förvandlas till ett ökenområde och kommer att ha upphört att vara världens lunga. Det kommer inte längre at finnas ett filter för de ofantliga mängderna av CO2 som idag sprider sig, som en förbannad dimma, i de fyra väderstrecken.

D. Tillsammans med allt detta måste vi påminna om att vår luft, idag mer än någonsin, är förorenad i alla regioner på vårt klot. Det finns platser i Indien, i Kina, i Ryssland, i Pakistan, i USA, i Afrika, i Sydamerika…, där luften är omöjlig att andras och den årliga dödligheten hos de tvåbenta pseudo-människorna är alarmerande, häpnadsväckande. Man har hållit internationella toppmöten med den påstådda avsikten att stoppa detta skrämmande problem, men dessa sammankomster tjänar endast till att ta foton av världens ledare och, på nytt, betona deras illvilja mot det mänskliga livet. Nu säger de att de, förmodligen, omkring år 2030 kommer att börja reducera produktionen av det industriella CO2 som hotar jordatmosfären; men detta är ord, banaliteter som utgör en del av talkonsten och pratet hos jordens diplomater. Ingen förefaller ÄLSKA vårt hem, Jorden.

E. Pseudo-vetenskapen i dessa mörka tider av Kali-Yuga har lyckats förstöra ozonlagret till vår moder Jord, och solstrålarna, som tidigare vara välgörande, har blivit farliga och vi skulle kunna säga MALIGNA, eftersom de håller på att orsaka tusen och tusentals former av hudcancer, som vi vet, slutligen visar sig bli dödliga för människosläktet. Men, den avskyvärda manin att vilja erövra andra världar, framkallad av HUMANOIDENS JAG AV GIRIGHET, har framkallat en annan soptipp som håller på att samlas runt vår planetära omgivning, där uppe i rymden. Från den Internationella Rymdstationen har man tagit skrämmande bilder som visar miljontals metallrester, rester från satelliter som nu är oanvändbara, andra satelliter som fungerar nu och till och med kärnvapenbomber SFBO, som vår Avatar en dag rapporterade om i en av sina fördrag, kretsar runt vår plågade värld. Om allt detta talade V.M. Samael, och varnade våra mänskligheter för den atomfara som höll på att framkallas av vapenkapplöpningen hos det så kallade SUPERMAKTERNA…

F. Samma vetenskap utan kärlek, som vi skulle kunna döpa till ANTIKRISTS VETENSKAP, har valt att tillmötesgå det mänskliga Egots småaktighet och har fallit på knä inför Jaget för att garantera dess intressen. På detta sätt, har den så kallade vetenskapen, som endast borde finnas till för att framkalla harmoni och framåtskridande bland mänskligheten, specialiserat sig på att DÖDA. Det är så som många kvinnor, i våra kvalfyllda dagar, förryckta och uppslukade av det Vilddjur som nämns i den kristna Apokalypsen under talet 666, söker upp kliniker och sjukhus i vår värld för att GÖRA ABORT. Det spelar ingen roll att en LEVANDE VARELSE, som redan hade ett hjärta som bultade, söks upp av en metallhake och får det att överge moderlivet för att kastas i soporna. Och allt detta för att tillmötesgå många kvinnor i vår «mänskliga» pseudo-ras att de, på detta sätt kan fortsätta att NJUTA AV SEXUALITETEN GENOM OTUKTEN. Vad som här visar sig vara som en ironi är att vi sedan ser dessa kvinnor i våra kyrkor där de ber rosenkransbönen och bär slöjor av helighet på sina huvuden i de processioner som främjas av den kristna religionen som en del av den massiva sömn som vi lever i.

G. Om vår tids människa redan var ganska degenererad sedan århundraden tillbaka, har hennes eget oförnuft gjort en vändning och just precis vetenskapen erbjuder henne att byta kön. Dessa kallar man TRANSVESTITER och idag, till råga på allt, betraktas de med beundran av vårt samhälles olika skikt. Förenat med denna perversitet, har antalet individer som säger sig ha «KOMMIT UT UR GARDEROBEN» ökat på ett alarmerande sätt och de visar upp sig bland folkmassorna som BÖGAR, och om de var kvinnor visar de sig nu som LESBISKA och säger att «KÄRLEKEN HAR INGA GRÄNSER»… Vad vet dessa sjuka personer om KÄRLEK?

Vid sidan av detta fenomen måste vi placera de som njuter av män och kvinnor på ett absolut djuriskt sätt och som man kallar BISEXUELLA. Hela detta pandemonium har kollektivt betecknats som HBTQ… Var är vi på väg, kära läsare? Kan en ras med dessa egenskaper ha en lysande framtid?

De kristna så kallade Heliga Skrifterna, i dess bok som har att göra med Femte Moseboken, påstår med bestämdhet:

«Ingen som är kastrerad, vare sig genom krossning eller stympning, skall komma in Jehovas församling».

Inga kommentarer…

H. Trots att det i vår värld finns tillräckligt med utrymme för att bruka jorden och för att ge föda åt åtskilliga kvantiteter av miljontals personer, ökar svälten med sitt släptåg av skelett i många länder, speciellt i Afrika och i många andra regioner i Afrika och i många andra regioner i Asien och i Centralamerika, och nu börjar det att finnas köer av svältande i själva Europa. Det är otroligt, men så är det!

Varför finns det svält, kära läsare, om vi redan tydligt har sagt att vår planet har tillräckligt med utrymme för alla och resurser för alla? SVAR: Girigheten hos jordens pseudo-människa har lett henne till en ackumulation av rikedomar HOS ETT FÅTAL och dessa FÅ vill underkasta sig resten av världsbefolkningen under deras egoistiska ekonomiska regler, även om detta redan har orsakat världskrig och vi är på väg att uppleva ETT TREDJE VÄRLDSKRIG.

På denna punkt måste vi säga att VILDDJURETS VETENSKAP har erbjudit sig att genetiskt modifiera växter och många andra jordbruksprodukter, med påstådda förevändningen att låta livsmedel nå fram till de platser där det finns svält. Men vad de sänder till de hungriga folkmassorna är produkter som INTE GER NÄRING och degenererar deras mänskliga biologiska struktur, eftersom de så kallade livsmedelsprodukterna som är genetiskt manipulerade är riktigt skräp. Och detta är vad vi «AV VÄLGÖRENHET» sänder till våra afrikanska bröder, kambodjanska, etc., etc., etc. På så vis tvår vi våra händer inför det som vi kallar GUD.

I. Den falska vetenskapen som alltid har bedragit denna mänsklighet genom att, som leksaker för de sovande massorna, presentera några uppfinningar för dem såsom bilen -som idag är en av de huvudsakliga miljöförorenarna i vår utarmade värld-, har aldrig lyckats riktigt utrota de sjukdomar som har plågat det pseudo-mänskliga släktet. Om vi redan i det förgångna upplevt ödesdigra epidemier som polio, tuberkulos, difteri, mässlingen, influensor såsom den kända spanska sjukan, och dessa sjukdomar bekämpade man med vacciner – vilka även om de inte botade dessa, hindrade deras framfart och ändå dyker de ibland upp utbrott av dessa-, etc., etc.; har det nu dukt upp nya sanitära tragedier som Aidsviruset-HIV-, multipel skleros – vilket, bland annat, orsakats av att inta genetiskt modifierad föda-, amorf lateral skleros, etc., etc., och på senare tid är vi alla plågade av den machiavelliska vetenskap som givit upphov till det mycket kända CORONAVIRUSET.

För att som man påstår avhjälpa det sistnämnda laboratorieförsök som skapats av den mänskliga ondskan, håller man på att skapa vaccin i olika laboratorier vi världen, även om dessa falska vetenskapsmän vet att de inte kan försäkra ett utplånande av detsamma. Skulle man möjligtvis kunna vara mer cynisk än så? Omöjligt. Läkemedelsföretagen själva varnar de sovande folkmassorna för att DE INTE PÅTAR SIG ANSVARET FÖR DE NEGATIVA EFFEKTER ELLER BIVERKNINGAR som dessa vacciner kan orsaka hos de godtrogna som injicerar sig dessa… Det mest allvarliga med allt detta kaos är att dessa läkemedelsföretag har pengar i överflöd för att köpa regeringarna i världen och för att tvinga dessa regeringar att SÄTTA GRÄNSER för olika befolkningsgrupper på vår planet.

Samma vetenskap som vi talar om som för inte så länge sedan skrattade åt Frankensteins galenskaper och nu inte vill upphöra med att göra transplantationer i den mänskliga organismen, inklusive i likhet med Frankenstein, genom att använda organ från avlidna personer. Denna vetenskap som idag är, separerad från anden, transplanterar hjärtan utan att ta med i beräkningen att i detta organ finns det en atom som förbinder oss med VARAT, med Fadern. De bryr sig inte ett dugg om det som har att göra med etik och andlighet.

Den som skriver dessa rader läste, för inte länge sedan, en artikel som betecknade det som vetenskapligt den avsikt som några franska läkare hade att transplantera ett människohuvud. På så vis har man för avsikt att den döde fortsätter att leva i en annan fysisk organism. Detta påminner oss om de grymheter som många vetenskapsmän begick på den gamla atlantiska kontinenten vilka till sist slutade som svarta magiker. I andra nyheter som en tjänare kommit att läsa, observerade jag att vetenskapen även håller på att studera möjligheten att transplantera levern från ett svin i en mänsklig individ. Enligt dessa pseudo-läkare, liknar dess lever, den lever som en mänsklig individ har, och kunde enligt dem användas av dem vars lever är sjuk och inte genomför sina funktioner väl. Idag är dessa kunskapens utrangerade personer benägna att transplantera allt: bröst, huvuden, armar, händer, ben, etc., etc., etc. Detta kallar de VETENSKAP, men när man talade med dessa «genier» om Frankenstein skrattade man åt dessa grymheter och betecknade dem som ABSURDA. Vad är vi ense om? O som om det vore lite, läste en tjänare också i ett urval av nyheter vilka betecknades som vetenskapliga att inom kort kommer man att kunna göra blodtransfusioner från svin till människor! FRÅGA: Vad kommer vi slutligen att förvandlas till…?

J. Vad som är mest förvånande, lysande läsare, är att under det att allt det som tidigare beskrivits håller på att hända i tusen kilometer i timmen, är denna mänsklighet så blind att den bara tänker på ny kosmetika, på nya operationer som modifierar vår anatomi för att hypnotisera det motsatta könet och leda honom eller henne till Prokustesbädden, på nya diskotek för att dansa frenetiskt i drogernas tempo – kokain, heroin, marijuana, LSD, etc., etc.- och den skräniga musiken som helt saknar rytm. I denna osunda miljö fylls folk varje dag av osäkerhet på grund av svängningarna på Wall Street börsen, Nasdaq börsen eller den i London, eller i Japan, etc., etc., etc. Kort sagt, vi har alla vant oss vid att leva på ett brutalt sätt, utan ifrågasätta våra emotioner, våra tankar, våra instinkter, och denna galna jakt mot ingenstans ökar varje dag MEDVETANDETS SÖMN hos oss…

K. Ifall vi skulle sakna något i detta tragiska scenario, vet vi som älskar Gnosis att en gigantisk värld kallad Hercolobus, Planeten X, Nibiru eller den Kalla Planeten, sju gånger större än Jupiter med en enorm omloppsbana, håller på att närma sig vårt Solsystem och det kommer ett tillfälle när den magnetiskt kommer att snudda vid vår värld Jorden, och få axeln på den samma att ändras totalt, med vilket de nuvarande polerna kommer att förvandlas till ekvatorn och den nuvarande ekvatorn kommer att bli polerna. Detta kommer, utom all fråga, att framkalla en total katastrof och kommer att göra vår moder Jord obeboelig under århundraden, till dess att jordskorpan på nytt kommer att vara geologiskt tjänlig för att existera där. Detta monster som vi talar om här, på dessa sidor, är orsaken till den alarmerande klimatförändring som vi upplever för närvarande, uppenbarligen, hjälpt av uppvärmningen av planeten som också har framkallats av de skrämmande utsläppen av CO2…

Slutligen, kära vänner, kan vi nu inte förneka att vi, förvisso, är i färd med att leva Apokalypsen. Nu handlar det inte om att Apokalypsen ska komma, nej: Vi befinner oss redan där! Och man håller till och med på att förbereda det omtalade chip som man kommer att försöka att introducera i oss genom nanotekniken och i vilket alla våra personliga uppgifter kommer att finnas för att hålla oss alla kontrollerade. Detta kommer man att göra genom att använda som ursäkt det faktum att vi kommer att kunna underlätta bank- eller juridiska eller byråkratiska processer genom en streckkod som vi kommer att bära införda i oss… Helt visst har Vilddjuret tagit full kontroll över vårt samhälle och alla aspekter som har att göra med det: ekonomin, politiken, religionen, filosofin, etiken, moralen, estetiken, konsten, etc., etc., etc., så att vår FRIA VILJA reduceras till NOLL… Detta panorama som uppvisas inför våra ögon om vi öppnar dem för verkligheten.

Syftet med Gnosis, uppskattade läsare, är justprecis att TA OSS UT UR DEN SÖMN som inte tillåter oss att, på djupet, lägga märke till vad som håller på att hända i vår omgivning. Det är anledningen till vår doktrin och alla de praktiker som vi har ärvt av vår mycket heliga Mästare, Avataren och planetära Logos: Samael Aun Weor…

Jag lägger nu till några meningar för er att reflektera över:

«Den som säger okunnighet säger blindhet, bekymmer, misstag, vidskepelse, despotism, godtycke, förödmjukelse, misär och omoraliskhet».

Victor Hugo

«Det verkligt onda för människan är inte det hon lider av, utan det hon gör».

Manzoni

«Den största majoriteten av eländen som människan lider av kommer från människan själv».

Plinius den äldre

«Det finns få ondsinta som inte redan i livet bär helvetet i sina själar».

Bembo

«Machiavellis lektioner är mer användbara för förtryckarna än för de förtryckta ».

Madame Staël

HOMO NOSCE TE IPSUM

─‘Människa, känn dig själv’─.

KWEN KHAN KHU