Grundläggande begrepp inom endokrinlära och kriminologi

Grundläggande begrepp inom endokrinlära och kriminologi 1583 890 V.M. Samael Aun Weor
Grundläggande begrepp inom endokrinlära och kriminologi

Denna avhandling visar oss det oerhörda samband som finns mellan perceptionen av den osynliga världen och en högre utveckling av de endokrina körtlarna, och därefter förklarar den orsaken till många felaktiga beteenden som ett stort antal pseudoesoteriker brukar hemfalla åt när de fyller vår nästa med smärta genom absurda påståenden, som är en produkt av en felaktig psykisk eller metafysisk perception.