Parsifal avslöjad

Parsifal avslöjad 1576 886 V.M. Samael Aun Weor
Parsifal avslöjad

När Richard Wagner betecknade sin opera Parsifal som en en helig scenisk festival gjorde han det inte på ett betydelselöst sätt, eftersom denne kännare av de ockultas mysterier väl kände till legenderna om kung Artur och de mysterier som omger dessa. Parsifal, en av riddarna till denna legendära kung, lägger grunden till ett verk fyllt av kunskap och avslöjanden. V.M. Samael drar på ett storartat sätt nytta av en miljö som är så magisk och fylld av förtrollning för att förklara detta fantastiska verk och lägger i sina förklaringar till ett legat av en kvalitet och storlek som är svår att finna i ett enda verk. Läsaren kommer på dessa gyllene sidor att finna all den skönhet som tillhör Parsifal och all den djupa visdom som författaren överlämnar till mänsklighetens bästa.