Det Femte Evangeliet

Det Femte Evangeliet 980 551 V.M. Samael Aun Weor
Det Femte Evangeliet

Sedan urminnes tider med Moses, Jesus från Nazaret, Buddha Siddharta Gautama, Krishna, Mani och några framstående själar, och däremellan de forntida sanna tempelriddarna, av vars ledare vi bör nämna Stormästaren Jaques de Molay, den berömda krigarinnan Jeanne d´Arc, etc., etc., etc. har man aldrig visat mänskligheten den så efterlängtade Hermes Väg, kapabel att återförena själen med dess Gudomliga Ande, på ett sätt som den Vördnadsvärda Mästaren och Avataren av Vattumannes Tidsålder: Samael Aun Weor har gjort…

Dettd mästerverk som har titeln DET FEMTE EVANGELIET, med allt dess gåtfulla och djupa innehåll, utgör det största ansträngning som den Gudomliga Hierarkin har gjort fram till nu, för att på ett totalt sätt försöka dra undan Mysteriets Slöja, Isis Slöja, så att varje person oavsett kön, hudfärg, språk, kontinent eller religiös trosuppfattning, till sist får tillträde till Sanningens portal och samtidigt får kännedom om de regler och metoder som är nödvändiga för att fördjupa sig i den praktfullhet som omger Evighetens RIke.

Ja, läsande vän, det har varit tack vare inkarnationen av den Femte Ängeln i Apokalypsen – V.M. Samael – som det har blivit möjligt att vi idag blivit levande vittnen till den yttersta gåvan av de mest fördolda nycklarna som möjliggör regenereringen av den Rationella Humanoiden för att på nytt förvandla honom till denne Adam som, enligt de mest avlägsna traditioner, skapades av Gud till hans avbild och likhet, med avsikten att göra honom till herre och konung över själva naturen. Kära läsare, människan bär i sitt inre de oändliga möjligheter som kommer att tillåta henne, inte bara att lyckas lära känna sig själv, utan även kosmos och det universum som hon utgör en del av, för att senare, om hon så önskar det, lyckas förenas med Agnosthos Teos av den gnostiska traditionen.

Ärad vare den välsignade Buddha Maitreya! Ärad vare ryttaren av den Vita Hästen i den Helige Johannes Apokalypsen! Ärad vare Samael Aun Weor och hans femte basun, det Femte Evangeliet, utan vilket det vore omöjligt att förstå de fyra föregående!!! Må seklen höra detta, må tidsåldrarna höra detta, må evigheten höra detta!

Samael Aun Weor har rest sig, han har blivit upphöjd och denna Ariska ras har nu det sista ordet i sina händer: endera beslutar de sig för att en gång för alla återvända till Ljusets RIke, eller de kommer att bli underkastade nationernas dom, vilket slutar med att de går in i den underjordiska avgrunden av helvetesvärdarna, om vilka alla heliga skrifter har talat!!!