Persoonlijke Gebeurtenissen - V.M. Samael Aun Weor

Persoonlijke Gebeurtenissen

Persoonlijke Gebeurtenissen 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Wanneer men erop uit is om de verkeerde psychologische toestanden te ontdekken, is de volledige innerlijke zelfobservatie van het Mijzelf uiteraard een eerste vereiste.

De verkeerde innerlijke toestanden kunnen ongetwijfeld door middel van doelmatige werkwijzen gecorrigeerd worden.

Omdat het innerlijk leven de magneet is die de uiterlijke gebeurtenissen aantrekt, is het zeer urgent dat wij de verkeerde psychologische toestanden uit onze psyche elimineren.

Het is onontbeerlijk dat wij onze verkeerde psychologische toestanden verbeteren, willen wij de aard van bepaalde onaangename gebeurtenissen grondig gewijzigd zien.

Het is mogelijk om ons verband met bepaalde gebeurtenissen te veranderen wanneer wij zekere absurde psychologische toestanden uit ons innerlijk elimineren.

Destructieve uiterlijke situaties kunnen onschadelijk worden gemaakt en zelfs een constructieve wending worden gegeven door de intelligente verbetering van onze verkeerde innerlijke toestanden.

Iemand kan de aard veranderen van de onaangename gebeurtenissen die hem overkomen, wanneer hij zich innerlijk purificeert.

Wie zijn absurde innerlijke toestanden echter nooit verbetert, zich sterk achtend, wordt altijd het slachtoffer van de omstandigheden.

Wanneer wij de koers van een ongelukkig bestaan wensen te veranderen, is het van vitaal belang dat wij orde brengen in ons slordige innerlijke huis…

De mensen beklagen zich over van alles en nog wat. Ze lijden, huilen en verzetten zich. Ze willen hun leven veranderen, ze willen uit de tegenspoed geraken… Ongelukkigerwijs werken ze echter niet aan zichzelf.

Zij willen niet inzien dat het hun innerlijk leven is dat de uiterlijke omstandigheden naar hen toetrekt. En dat wanneer deze pijnlijk zijn het te wijten is aan de absurde innerlijke toestanden…

Het uiterlijke is slechts de weerspiegeling van het innerlijke. Wie innerlijk verandert, brengt een geheel nieuwe stand van zaken teweeg…

De uiterlijke gebeurtenissen zijn nooit zo belangrijk als de manier waarop u reageert.

Bent u kalm gebleven bij de woorden van iemand die u beledigde? Hebt u welgevallig de onaangename vertoningen van uw medemens ontvangen?

Hoe hebt u gereageerd op de ontrouw van uw geliefde? Hebt u zich laten meeslepen door het venijn van de jaloezie? Hebt u gedood? Bent u in de gevangenis terecht gekomen?

U moet niet vergeten dat de ziekenhuizen, de kerkhoven, de gevangenissen en de gestichten vol oprechte, maar foutief handelende mensen zitten. Die het zo goed gemeend hebben, maar op een absurde wijze reageerden op de uiterlijke gebeurtenissen.

Het beste wapen waarover een mens in het leven kan beschikken, is een juiste psychologische gemoedstoestand.

Met passende innerlijke toestanden kan men wreedaards ontwapenen en verraders ontmaskeren.

De verkeerde innerlijke toestanden maken van ons echter weerloze prooien van de menselijke verdorvenheid.

Leert u eens het hoofd te bieden aan de meest onaangename omstandigheden van het praktische leven met een geschikte innerlijke houding…

Identificeer u met geen enkele gebeurtenis. Herinner dat alles voorbij gaat. Leer het leven te zien als een film en u zult er profijt van trekken…

Vergeet niet dat de nietigste gebeurtenissen u in het verderf kunnen storten als u de verkeerde innerlijke toestanden niet elimineert uit uw psyche.

Elke uiterlijke gebeurtenis moet ongetwijfeld met gepaste munt worden betaald, dat wil zeggen, met de juiste psychologische toestand.

Revolutionaire Psychologie, Hoofdstuk IX,
Persoonlijke Gebeurtenissen