Mutus Liber talar

Mutus Liber talar 1577 887 V.M. Kwen Khan Khu
Mutus Liber talar

Alkemin, denna tusenåriga vetenskap som lovade sina adepter en förvandling av personlighetens bly till Andens guld, återfår på nytt betydelse genom det avslöjande som författaren gör beträffande det verk som är titulerat Mutus Liber.

Detta verk, publicerat i slutet av Medeltiden, blev förvisso väl utforskad av älskarna av den så kallade HERMETISKA KONSTEN, men väldigt få lyckades nå djupen av dess postulat. MUTUR LIBER TALAR tillåter nu de uppriktigt hängivna av transmutationskonsten, att lyckas förstå den djupa relation som finns mellan denna Hermetiska Vetenskap och den mänskliga personen.