Személyes események - V.M. Samael Aun Weor

Személyes események

Személyes események 850 480 Nt. Samael Aun Weor Mester

Az Önmagam benső, teljes önmegfigyelése sürgős, amikor a helytelen pszichológiai állapotainkat próbáljuk felfedezni.

Megkérdőjelezhetetlenül a helytelen belső állapotokat ki lehet javítani helyes eljárásokkal.

Mivel a belső élet a mágnes, amely vonzza a külső eseményeket, a legsürgősebben, késedelem nélkül el kell távolítanunk a pszichénkből a hibás pszichológiai állapotokat.

Elengedhetetlen kijavítanunk a téves pszichológiai állapotokat, ha alapvetően meg akarjuk változtatni bizonyos nemkívánatos események természetét.

Meg lehet változtatni a viszonyunkat, bizonyos eseményekkel, ha a bensőnkből eltávolítunk bizonyos abszurd pszichológiai állapotokat.

Romboló hatású külső helyzetek ártalmatlanná, sőt még építővé is válhatnak a téves belső állapotok helyes, intelligens kijavítása által…

Megváltoztathatjuk a velünk megtörténő kellemetlen események természetét, amikor a bensőnkben tisztulunk meg.

Aki soha nem javítja ki az abszurd pszichológiai állapotokat, önmagát nagyon erősnek hiszi, az a körülmények áldozatává válik.

Létkérdés, hogy rendet tegyünk a rendetlen benső házunkban, ha egy szomorú lét folyamát meg szeretnénk változtatni.

Az emberek mindenért panaszkodnak, szenvednek, sírnak, tiltakoznak, meg akarják változtatni az életüket, ki akarnak lépni balsorsukból, de sajnos nem dolgoznak önmagukon.

Az emberek nem akarnak tudomást venni arról, hogy belső életük vonzza be a külső körülményeket, és amennyiben ez utóbbiak fájdalmasak, az az abszurd belső állapotoknak köszönhető.

A külső csupán a benső tükröződése; aki megváltozik belsőleg, az a dolgok új rendjét teremti meg.

A külső események soha nem lehetnek annyira fontosak, mint a reakcióink azokkal szemben.

Nyugodtak maradtatok a sértegetővel szemben? Jó szívvel fogadtátok-e felebarátaitok kellemetlen megnyilvánulásait?

Miként reagáltál a szeretett lény hűtlenségére? Hagytad elragadtatni magad a féltékenység mérgétől? Öltél? Börtönbe kerültetek?

A kórházak, temetők és sírkertek, a börtönök… teli vannak őszinte becsapottakkal, akik abszurd módon válaszoltak a külső eseményekre.

A legjobb fegyver, amit egy ember az életben használhat, az a helyes pszichológiai állapot.

Le lehet fegyverezni vadállatokat és le lehet leplezni árulókat a megfelelő belső állapotokkal.

A helytelen belső állapotok az emberi perverzió védtelen áldozataivá tesznek minket.

Tanuljatok meg szembeszállni a gyakrolati élet legkellemetlenebb helyzeteivel a helyes belső hozzáállással…

Egyetlen eseménnyel se azonosuljatok; emlékezzetek rá, hogy minden elmúlik; tanuljátok meg életet egy filmként szemlélni, és akkor élvezhetitek ennek az előnyeit…

Ne felejtsétek el, hogy teljesen jelentéktelen események szerencsétlenségbe taszíthatnak titeket, ha nem távolítjátok el pszichétekből a helytelen belső állapotokat.

Minden külső eseménynek tagadhatatlanul szüksége van a neki megfelelő címkére, azaz a pontos pszichológiai állapotra.

Forradalmi pszichológia, IX. fejezet, Személyes események.
Samael Aun Weor