Kristus i sin vinpress, Dirck Volckertsz Coornher

Kristus i sin vinpress

Kristus i sin vinpress 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Väl ihågkomna kamrater:

Det gläder mig att förmedla dessa kommentarer beträffande denna gravyr tillskriven konstnären Dirck Volckertsz Coornher, som levde mellan åren 1522 och 1590. Verket Fick namnet …

…KRISTUS I SIN VINPRESS

Kristus i sin vinpress. Dirck Volckertsz Coornher

Denna gravyr hittar man även bland andra kristna målningar och i dessa förekommer den med namnet ”Den mystiska vinpressen”.

Denna storslagna gravyr är fylld av fraser på latin, vilka jag bifogar till er:

LIBVIT IEHOVE AEGRITUDINE EUM CONTVNDERE.Esa. 53.

Översättning: ‘Det var Jehovas vilja att slå honom med krankhet, att låta honom lida. Jesaja 53:10’.

MORBOS NOSTROS AC DOLORES IPSE TVLIT AC TOLERAVIT. Esa. 53.

Översättning: ‘Förvisso var det våra krankheter han bar, våra smärtor lade han på sig. Jesaja 53:4’.

CUR TUA RUBET VESTIS TUAQ INDUMENTA SUNT SIMILIA EUIS QUI TORCULAR CALCAT. Esa. 63.

Översättning: Varför är din dräkt så röd och varför liknar dina kläder en vintrampares? Jesaja 63:2’.

IPSE OB PECCATA NOSTRA SCELERAQVE VULNERATUS ATQVE CON TUSUS POENAS NOBIS SALUTARES DEDIT.

Översättning: ‘Men han blev genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull; straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår blev vi helade. Jesaja 53:5’.

INDUTUS EST PALLIO TINCTO SANGUINE ET NOMINE VOCATUR SERMO DEI.

Översättning: ‘Han var klädd i en mantel som doppats i blod och hans namn är: GUDS ORD. Johannes Uppenbarelse19:13’.

Coniecit in eum dominus iniquitates omnium nostrum. Esa 53.

Översättning: […] ‘men Jehova lät honom drabbas av alla våra synder. Jesaja 53:6’.

Iesus traditus est ob delicta nostra. Rom. 4.

Översättning: ‘Jesus överlämnades för våra överträdelsers skull […]. Romarbrevet 4:25’.

Christus peccata nostra suo corpore sustulit in patibulum ut peccatis defuncti iustitae vivamus. Pet. 2.

Översättning: ‘Kristus bar våra synder upp på korsets trä för att vi, döda från synderna, ska leva för rättfärdigheten. 1 Petrusbrevet 2:24’.

Detta verk visar oss den inre Kristus som blir offrad så som om det handlade om vinrankans frukt. Det råder ingen tvekan om att när vi refererar till Kristus då kommer vi ihåg honom med dessa ord som V.M. Aberamenhto uttalade för sina lärjungar i den Sista Nattvarden: «Detta är min kropp, detta är mitt blod, ät och drick. Gör alltid detta till minne av mig». Från denna akt uppstod den så kallade Kristna Eukaristin.Utan tvekan är Kristus i substans den Kraft som upprätthåller de andliga och fysiska världar som Sefirotträdet, i det hebreiska Kabbala, talar till oss om

Vi överdriver inte på något sätt om vi säger att, gnostiskt talat, representerar denne Kristus i substans Merkuriusvattnen hos människan, vilka måste lida förvandlingar i laboratoriet av vår fysiska kropp. Detta är skälet till att vi ser att korset som stödjer CHRISTUS inte är något annat än den sexuella korsningen mellan lingam-yoni, vilket kommer att tillåta att våra sekretioner förvandlas till alkemisternas röda elixir, som är så nödvändigt för att skapa våra inre själsliga vehiklar. Onekligen är den press som trycker ihop Herrens kropp, just precis, Sahaja Maithuna eller Arcanum A.Z.F. av de stora mysterierna. Detta blodet eller substansen är den röda klädnad som syftar på en av fraserna som står skrivna på latin – Johannes Uppenbarelse 19:13, och även det avsnitt som härrör från Jesaja 63:2

Dessvärre har de katolska och ortodoxa kyrkorna – bägge deformerare av den ursprungliga kristna läran av V.M. Aberamentho- velat få folkmassorna att tro att alla de lidanden som den Store Kabiren från Nasaret genomled rentvådde hela världens synder och, därför, kan de syndande människorna fortsätta att synda under hela sitt liv, eftersom de, i alla fall, kommer att vara räddade inför Guds ögon. Inget är mer absurt! Man har försökt visa för mänskligheten att Jesus från Nasaret var någon som ville bli korsfäst så att vi kunde fortsätta att leva våra små syndfulla liv. Inget kan vara mer löjligt! Man har för samhällsmassorna dolt den dolda innebörden av det verk som bör genomföras i vårt inre, genom vår inre Herres självpåtagna lidanden och frivilliga uppoffringar, i förening med Essensens eller den Mänskliga Själens medvetna ansträngningar…

Det är viktigt att framhäva den latinska fras som lyder «Kristus bar våra synder upp på korsets trä för att vi, döda från synderna, ska leva för rättfärdigheten»… Observera att man betonar för oss att för att Kristus ska kunna rädda oss är det nödvändigt att vi är döda i våra synder. Med andra ord: DEN INRE DÖDEN ÄR NÖDVÄNDIG för att hjälpa vår SALVADOR SALVANDUS att uppnå vår räddning och vi kan förklaras RÄTTFÄRDIGA, såsom PISTIS SOPHIA DEVELADA mycket riktigt uttrycker det genom vår Patriark: V.M. Samael Aun Weor.

Det är klart och det har sagts av den samtida Gnosticismen att den inre Jesus Kristus är korsfäst för våra överträdelsers skull -Romarbrevet 4:25 -, eftersom hela denna folkmassa som kräver korsfästningen inte är några andra än de tiotusen psykologiska aggregat som vi, dessvärre, bär inom oss…

Det är uppenbart att den inre Krsitus är GUDS ORD, med andra ord, Han är Faderns ord -den kabbalistiska Kether-, och därför är det sagt: «Ingen kommer till fadern om det inte är genom hans Son»… Detta är skälet till att Pistis Sophia förkunnar för oss: «Han känner det inre av det inre och det yttre av det yttre »

Det är bra att påpeka att den inre Kristus, mycket riktigt, pålägger sig våra sjukdomar och alla våra smärtor med avsikten att undvika vår involution i helvetesvärldarna eller naturens lägre skikt. Och därför påstås det att HAN LÅTER OSS ÅTERUPPSTÅ TILL DET EVIGA LIVET…, det får vi inte glömma…

Gravyren visar oss tydligt hur blodet eller den röda tinkturen tillhörande den INRE CHRESTOS rinner ut från hans stigman för att förvandlas till transubstantionens vin som berikar vårt inre liv.

På en annan gravyr som liknar denna och som är tillskriven en konstnär med namnet Hieronymus, av flamländsk härkomst, framträder på nytt den inre Kristus i sin vinpress och nära Honom den Gudomliga Modern, eftersom det är ovedersägligt att den Gudomliga modern arbetar under sin sons ledning. Utan hjälpen från Stella Maris visar det sig vara omöjligt ATT DÖ I SIG SJÄLV för att Perfektionens Herre sedan genomför sitt STORA VERK och på detta sätt förvandlar sig själv till vår VISES STEN.

På den andra gravyren som vi refererar till är det lätt att även observera en ängel som samlar upp Frälsarens blod i en kalk. Det är därför som man i den kristna eukaristin delar ut bröd och vin i sina heliga ceremonier, speciellt i den heliga mässan, eftersom de kristiska atomerna kommer ner från de högre världarna av Medvetenhet för att hjälpa de hängivna i deras inre förvandling, och dessa atomer lagras i eukaristins vin och bröd. Det var den pakt som den inre Kristus slöt med sina apostlar…

Vänner, redan profeten Jesaja hade, på sin tid, förutspått Messias ankomst, och det är därför som flera av de latinska fraser som åtföljer denna gravyr nämner honom på ett träffande sätt.

Tillåt mig nu erbjuda er några maximer för reflektioner:

«Utstå tålmodigt för Gud, fattigdom, sjukdom, arbeten och förnärmelser, och du kommer att bli belönad ».
Heliga Teresa

«Vi söker i lyckan, men vi befinner oss endast i lidandet ».
Henry Bataille

«Vi botas från ett lidande när vi känner det till fullo ».
Marcel Proust

«Den som fruktar att lida lider redan av det man fruktar ».
Montaigne

«Vi lider mer ju mer vi älskar. Summan av den smärta som är möjlig för varje själ står i proportion till dess perfektionsgrad ».
Amiel

HOC EST ENIM CORPUS MEUM.
─‘Detta är min kropp’─.
KWEN KHAN KHU