Esoterisk avnhandling i teurgi

Esoterisk avnhandling i teurgi 1574 885 V.M. Samael Aun Weor
Esoterisk avnhandling i teurgi

Teurgin är den vetenskap som sätter det mänskliga i kontakt med det gudomliga och som tillåter oss att stödja oss på de högre krafterna för att avancera på vägen mot vårt Sanna Vara. Denna kunskap är vital för oss som längtar efter att återvända till vårt inre slott. I detta verk överlämnar V.M. Samael Aun Weor till oss denna kunskap med Besvärljelsen av de Sju, ett väldigt mäktigt och oumbärligt redskap så att vi skan skydda oss från de mörka krafter som attackerar aspiranten till den högsta visdomen. Och han förmedlar sin omfattande erfarenhet inom esoterikens värld, så fantastisk som verklig, som endast någon som är fullständigt vaken kan göra det.