Cristo en su lagar, Dirck Volckertsz Coornher

Cristos în teascul său

Cristos în teascul său 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult amintiți prieteni/e,

Îmi face plăcere să vă trimit aceste comentarii despre prezenta gravură atribuită pictorului Dirck Volckertsz Coornher, care a trăit între anii 1522 și 1590. Opera a primit numele de…

…CRISTOS ÎN TEASCUL SĂU

Această gravură se găsea de asemenea în alte picturi creștine și în acestea apare cu numele de Teascul mistic.

Această minunată gravură este plină de fraze în latină, pe care vi le adaug:

LIBVIT IEHOVE AEGRITUDINE EUM CONTVNDERE. Esa. 53.

Traducere: „Dar a fost voia Domnului să-l zdrobească prin suferință.” Isaia 53:10.

MORBOS NOSTROS AC DOLORES IPSE TVLIT AC TOLERAVIT. Esa. 53.

Traducere: „Dar el a luat asupră-și durerile noastre și cu suferințele noastre s-a împovărat.” Isaia 53:4.

CUR TUA RUBET VESTIS TUAQ INDUMENTA SUNT SIMILIA EUIS QUI TORCULAR CALCAT. Esa. 63.

Traducere: „Pentru ce ai îmbrăcămintea roșie și veșmântul tău este roșu ca al celui care calcă în teasc?”. Isaia 63:2.

IPSE OB PECCATA NOSTRA SCELERAQVE VULNERATUS ATQVE CON TUSUS POENAS NOBIS SALUTARES DEDIT.

Traducere: „Dar el fusese străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui noi toți ne-am vindecat.” Isaia 53:5.

INDUTUS EST PALLIO TINCTO SANGUINE ET NOMINE VOCATUR SERMO DEI.

Traducere: „Și este îmbrăcat în veșmânt stropit cu sânge și numele lui se cheamă: CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU.” Apocalipsa 19:13.

Coniecit in eum dominus iniquitates omnium nostrum. Esa 53.

Traducere: […] „și Domnul a făcut să cadă asupra lui fărădelegile noastre ale tuturor.” Isaia 53:6.

Iesus traditus est ob delicta nostra. Rom. 4.

Traducere: „Isus s-a sacrificat pentru păcatele noastre […].” Romani 4:25.

Christus peccata nostra suo corpore sustulit in patibulum ut peccatis defuncti iustitae vivamus. Pet. 3.

Traducere: „Cristos a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, murind față de păcate, să viețuim în dreptate.” I Petru 2:24.

Această operă ni-l arată pe Cristosul intim fiind sacrificat ca și cum ar fi rodul viței de vie. Nici nu încape îndoială că atunci când ne referim la Cristos ne amintim de acele cuvinte pe care V.M. Aberamentho le-a rostit discipolilor săi la cina cea de taină: „Acesta este corpul meu, acesta este sângele meu, mâncați și beți. Faceți întotdeauna aceasta în amintirea mea”. Din acest act s-a născut numita euharistie creștină. Fără îndoială că Cristos în substanță este forța care susține lumile spirituale și fizice despre care ne vorbește Arborele Sefirotic al Kabalei ebraice

Nu exagerăm în niciun mod dacă spunem că acest Cristos în substanță, vorbind din punct de vedere gnostic, reprezintă apele Mercuriale ale ființei umane, care trebuie să sufere în laboratorul corpului nostru fizic transformarea lor. Acesta este motivul pentru care vedem că crucea pe care o susține CHRISTUS nu este altceva decât încrucișarea sexuală lingam-yoni, care va permite ca secrețiile noastre să se preschimbe în elixirul roșu al alchimiștilor, atât de necesar pentru a crea vehiculele noastre animice interne. Fără îndoială că presa care comprimă corpul Domnului este, tocmai, Sahaja Maithuna sau Arcanul A.Z.F. al marilor mistere. Acel –sânge sau substanță– este veșmântul roșu la care face referire una dintre frazele scrise în latină –Apocalipsa 19:13– și de asemenea în pasajul referitor la Isaia 63:2.

Din nefericire, bisericile catolică și ortodoxă creștine –ambele deformatoare ale doctrinei originale a V.M. Aberamentho– au vrut să facă mulțimile să creadă că toate suferințele pe care le-a îndurat Marele Kabir din Nazaret au spălat păcatele lumii întregi și, prin urmare, toate creaturile umane păcătoase pot continua să păcătuiască toată viața lor, căci, oricum, vor fi salvate în fața ochilor lui Dumnezeu. Nimic mai absurd. S-a vrut să i se arate umanității că Isus din Nazaret a fost cineva care a vrut să fie crucificat pentru ca noi să continuăm să trăim viețișoarele noastre păcătoase. Nimic mai ridicol! Au ascuns maselor sociale semnificația ocultă a operei care trebuie să se realizeze în interiorul nostru, prin intermediul suferințelor voluntare și sacrificiilor conștiente ale Domnului nostru interior, în comuniune cu eforturile conștiente ale Esenței sau Sufletului Uman……

Este important să scoatem în evidență fraza latină care spune „Cristos a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, murind față de păcate, să viețuim în dreptate”… Să se observe că ni se subliniază în mod foarte clar că pentru ca Cristos să ne poată mântui este necesar ca noi să murim față de păcatele noastre. Cu alte cuvinte: ESTE NECESARĂ MOARTEA INTERIOARĂ pentru a-l ajuta pe SALVATOR SALVANDUS al nostru să obțină mântuirea noastră și să putem fi declarați JUȘTI, cum bine o spune PISTIS SOPHIA DEZVĂLUITĂ de către Patriarhul nostru: V.M. Samael Aun Weor.

Este clar și stă spus de Gnosticismul contemporan că Isus Cristosul intim este crucificat de fărădelegile noastre –Romani 4:25–, căci toate acele mulțimi care cer crucificarea Domnului Perfecțiunilor nu sunt altele decât cele zece mii de agregate psihologice pe care, din nefericire, le purtăm în interior

Este evident că Cristosul intim este CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, cu alte cuvinte El este VERBUL TATĂLUI –Ketherului kabalistic– și de aceea stă spus: „Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin Fiul”… Acesta este motivul pentru care Pistis Sophia ne declară: „El cunoaște interioarele interioarelor și exterioarele exterioarelor”

Este bine să semnalăm că, în mod cert, Cristosul intim își asumă durerile noastre și toate suferințele noastre cu scopul de a evita involuția noastră în lumile inferioare sau straturile inferioare ale naturii. Și de aceea se afirmă că EL NE ÎNVIE LA VIAȚA VEȘNICĂ…, să nu uităm aceasta…

Gravura ne arată în mod clar cum sângele sau tinctura roșie a CHRESTOSULUI INTIM izvorăște din stigmatele sale pentru a se preschimba în vinul transsubstanțierii care ne îmbogățește viața noastră interioară.

În altă gravură similară cu cea prezentă și atribuită unui pictor pe nume Hieronymus, de origine flamandă, apare din nou Cristosul intim în teascul său și lângă El Divina Mamă, căci este incontestabil că Divina Mamă lucrează sub îndrumarea fiului ei. Fără ajutorul Stellei Maris a noastră este imposibil SĂ MURIM ÎN NOI ÎNȘINE pentru ca apoi Domnul Perfecțiunilor să realizeze în structura noastră animică MAREA sa OPERĂ și în acest mod El însuși să se preschimbe în PIATRA noastră FILOSOFALĂ.

În cealaltă gravură la care ne referim este ușor să observăm de asemenea un înger adunând într-un potir sângele Mântuitorului. De aceea euharistia creștină împarte pâinea și vinul în ceremonialele sale sacre, în special în sfânta slujbă, deoarece atomii cristici coboară din lumile superioare de Conștiință pentru a-i ajuta pe credincioși în transformarea lor interioară, și acei atomi se depozitează în vinul și pâinea euharistiei. Acesta a fost pactul pe care Cristosul intim l-a încheiat cu Apostolii săi

Prieteni și prietene, deja profetul Isaia proorocise în vremea sa sosirea lui Mesia și de aceea diferitele fraze în latină care însoțesc această gravură o menționează cu înțelepciune.

Permiteți-mi acum să vă ofer câteva maxime pentru reflecție:

„Îndură cu răbdare pentru Dumnezeu sărăcia, boala, muncile și jignirile și vei fi răsplătit.”
Sfânta Tereza

„Ne căutăm în fericire, însă ne găsim doar în suferință.”
Henry Bataille

„Ne vindecăm de o suferință atunci când o simțim pe deplin.”
Marcel Proust

„Cel ce se teme de suferință suferă deja de ceea ce se teme.”
Montaigne

„Suferim mai mult pe măsură ce iubim mai mult. Suma durerilor posibile pentru fiecare suflet este proporțională cu gradul său de perfecțiune.”
Amiel

HOC EST ENIM CORPUS MEUM.
─„Acesta este corpul meu.”─
KWEN KHAN KHU