KONTRASTERNAS LAG - V.M. Kwen Khan Khu

KONTRASTERNAS LAG

KONTRASTERNAS LAG 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Kära läsare:

Med glädje förmedlar jag några rader till er beträffande:

KONTRASTERNAS LAG

Kontrasternas Lag är grunden till relativiteten.

Denna lag utgör en del av den kosmiska dualism som underkuvar det rationella däggdjuret.

Så länge som det sovande Medvetandet är buteljerat i Egot, kommer det alltid att ha sin förveckling mellan kontrasterna.

Därför finns det goda och det onda, det vita och det svarta, det mörka och det lysande, det vackra och det förskräckliga, det änglalika och det makabra, det höga och det låga, de modiga och de fega, det djupa och det ytliga, det mediokra och det transcendentala, dagen och natten, tiden och evigheten, himlarna och helvetena, hälsan och sjukdomen, det seriösa och det löjliga, det försakande och det ansvarslösa, segern och nederlaget, atomen och galaxen, det makrokosmiska och det mikrokosmiska, det behagliga och det obehagliga, etc., etc., etc.

När Medvetandet blir kosmiskt och befriar sig från JAGET och alla dess bindningar, då lever det förbundet med detta som vi i Gnosis kallar den Stora Verkligheten.

Den Stora Verkligheten har nivåer och nivåer av uppfångande… Vid ett större uppfångande av den Stora Verkligheten närmar vi oss den Upplysande Tomheten.

Den Upplysande Tomheten ligger bortom relativiteten. Därför är den Upplysande Tomheten förrummet till det Stora Tality (Talidad).

I det Stora Tality (Talidad) finns det endas liv som är fritt i dess rörelse, fritt från varje kontrast. Varje invånare av Tality (Talidad) längtar endast efter att förlora sig i dess väldighet.

Tality (Talidad) är den Stora Andedräkt som för sig själv är okänd. Den som är etablerad i den Stora Tality (Talidad) befinner ett steg från den Absoluta Abstrakta Rymden.

När mänskligheten begick förbrytelsen av att ignorera VARAT för att förvandlas till NÅGON, då begick den separatismens kätteri och blev en fånge i händerna på relativiteten.

Det är därför som vi säger OMNIA IN DUOBUS, DUO IN UNO, UNOS IN NIHILO, ”alltet i dualiteten, dualiteten i enheten, enheten i intet”…..

Intet är orientalernas TAO. Tao är skapelsens yttersta syntes.​​​​​

När den Kosmiska Natten anländer blir allt reducerat till självförverkligade atomer, med kapaciteten av att på nytt manifestera sig i en framtida Maha-Manvantara om Theomegalogos beslutar sig för detta…

Oremus…​​​​​​

Tillåt mig lämna några fraser till er för reflektion:

«De stora människorna är enkla och de medelstora är uppblåsta, av samma anledning som de fega är övermodiga och de modiga inte är det».

Balmes

«Människan höjer sig över jorden med två vingar: med enkelheten och med renheten. Enkelheten bör vara i intentionen och renheten i känslan».

Kempis

«Otacksamheten är dotter till högmodet».

Cervantes

«Det är lättare att skriva emot högmodet än att besegra det».

Quevedo

«En föraktlig arkitekt är högmodet: grunderna lägger han i höjden och taken i grunderna».

Quevedo

KWEN KHAN KHU