Hur långt kan vår grad av död nå? - V.M. Kwen Khan Khu

Hur långt kan vår grad av död nå?

Hur långt kan vår grad av död nå? 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Jag tänker framföra några reflektioner till er för att försöka klargöra:

HUR LÅNGT KAN VÅR GRAD AV MYSTISK DÖD NÅ TROTS ATT VI ÄR SJÄLVFÖRVERKIGANDE?

När vi lärt känna dessa heliga läror öppnas ett vidsträckt panorama inför oss förbundet med ett medvetet ARBETE som består i att BEHÄRSKA OSS SJÄLVA, UPPNÅ VÅR SANNA INDIVIDUALITET OCH FÖRENA OSS MED VARAT. Allt detta tas upp under parametrarna av de så kallade TRE FAKTORERNA AV MEDVETANDETS REVOLUTION som vi redan har kommenterat många gånger. Men, jag har alltid insisterat på, under många år, i kongresser, sammankomster och möten som vi har haft INTERNATIONELLT, att det fundamentala i vårt mål är baserat på den INRE DÖDEN.

Den STORE KABIEREN FRÅN GALILEEN har redan sagt det: «Om kornet inte dör föds inte växten», och vår välsignade Guru och Avatar V.M. Samael Aun Weor har ständigt upprepat det. Det är ganska logiskt att om vi försöker bygga ett hus utan bra grund, kan detta rasa i vilken stund som helst och orsaka stora skador och, inklusive ge upphov till fysisk död. Samma sak händer, kära läsare, med detta att DÖ PSYKOLOGISKT. Om vi inte försäkrar oss om att TÅLMODIGT, med djup skärpa, eliminera våra tiotusen aggregat, kan vi när som helst anfallas av dylika monster och FULLSTÄNDIGT FÖRLORA HELA VÅRT ARBETE.

Vanligtvis börjar vi med stor svårighet att försöka OBSERVERA OSS SJÄLVA, eftersom sinnet för självobservation är avtrubbat i den rationella humunculus, vilket visar sig vara mycket allvarligt. Vi har under millennier alltid levt UTÅT utan att ens kasta en blick INÅT för att försöka lära känna vår inre värld. I verken REVOLUTIONERANDE PSYKOLOGI och DEN STORA REVOLTEN, har V.M. Samael, lyckligtvis, uträttat en del av de ansträngningar åt oss som VI SJÄLVA VORE TVUNGNA ATT GÖRA, och ändå och olyckligtvis klagar våra små vänner på att de inte lyckas förstå sig själva…, vilket inte är ett gott omen.

Men om vi framhärdar på vår färd, om vi förvandlar oss själva till SANNA FIENDER TILL OSS SJÄLVA, då kommer vi att börja lägga märke till den skrämmande uppgift som vi har framför oss. I detta fall skulle vi kunna säga att något är något, det är värre att inte ha uppnått någonting…

Genom att hjälpa oss själva genom FRIVILLIGA LIDANDEN och MEDVETNA UPPOFFRINGAR kan vi accelerera vårt arbete, men problemet med oss alla är att VI HAR ETT MOTSTÅND MOT ATT DÖ för i varje stund vill vi ge en ursäkt för våra monster, det är här som djupet av problemet ligger!!! Detta uthärdar vi inte vi humanoider på Jorden, vi föredrar att dö fysiskt än att ACCEPTERA VAD VI ÄR…

Men, om vi utgår från den grunden att vi verkligen skulle vilja DÖ FÖR VÄRLDEN OCH FÖDAS FÖR ANDEN, då kan hjälpen från vår Gudomliga Moder med redskapet av det heliga ARCANUM A.Z.F., uppfylla miraklet av att få de aberrationer att försvinna, som tillhör DEN SYNLIGA SIDAN AV VÅRT DJURISKA EGO. Och om de gudomliga hierarkierna ger oss tillåtelse att fortsätta vidare går vi in i DE VISES ÖKEN – eller: INVIGNINGENS ANDRA BERG -.

I detta fall börjar vi att leva – i det inre – HERKULES NIO FÖRSTA STORVERK, allt detta åtföljda av FRUKTANSVÄRDA MORALISKA LIDANDEN OCH FRUKTASNVÄRD FÖRVIRRING, eftersom under denna period händer det att när vi tror att det går väldigt bra för oss visar det sig att det går väldigt dåligt och när vi tror att det går väldigt dåligt för oss visar det sig att det går väldigt bra. Gåtor!, gåtor!, gåtor!… Sådan är resan som ska leda oss fram till VARAT.

Tillsammans med allt detta, kära läsare, är det uppenbart att, allt eftersom vi dör psykologiskt, kommer vi att födas tack vare hjälpen från det SVAVELAKTIGA KVICKSILVRET, blandat på ett intelligent sätt. Så därför kommer vi att börja klättra upp för Jakobs Stege, vilken är nära förbunden med det SEFIROTTRÄD som Gnosis lyckligtvis avslöjar för oss. Men, det är MYCKET VIKTIGT att inte låta sig duka under på grund av höjdens SVINDEL, för det har varit många, många , många som, efter att ha klättrat en stor del av det ANDRA BERGET, slutar halkande och fallande, vilket översätts i att vi, till råga på allt, FÖRVANDLAR OSS TILL DEMONER… Här bör jag tillägga ett populärt ordspråk som säger: Krig som man varnar för dödar inte soldaten och om det dödar honom är det på grund av oförsiktighet!!

Om vi nu antar, tålmodiga läsare, att vi till sist lyckas förinta JAGETS DOLDA SIDA för vi har segerrikt fullgjord de nio första av Herkules Storverk och, likaledes, DE ÅTTA ÅR SOM ÄR FÖRBUNDNA MED PATRIARKEN JOBS LEPRA, skulle vi kanske kunna säga: «VI HAR SEGRAT! Halleluja, halleluja, halleluja!». Inte desto mindre, och utan att vilja ta ifrån någon av oss entusiasmen, måste jag säga er att även om man har eliminerat JAGET i dess SYNLIGA OCH OSYNLIGA SIDA, även om man har eliminerat dess moder VIDDJURET, ANTIKRIST inom oss, får vi aldrig glömma att RESTERNA AV JAGET alltid finns kvar, vilka är oerhört farliga, för en av dessa rester kan bli kvar förklädd i vår dolda anatomi och vi snubblar även om vi är självförverkligade Mästare. Det är på så vis som TRONFURSTAR, HERRADÖMEN, MAKTER, SERAFER, KERUBER faller…! Man måste se till, kära vänner, på ett mycket djupt sätt, att VÅR DÖD HAR VARIT TOTAL för att inte löpa risken att FÖRLORA VÅR VISES STEN som har kostat oss så mycket att lyckas framställa med hjälpen från den Högste.

Man måste veta att det STORA HÖGRE BRÖDERNA av det VITA BRÖDRASKAPET föll i denna Kali-Yuga. Det räcker med att helt enkelt nämna ingen mindre än aposteln JAKOB. Vem hade kunnat tro det? Men så har skett. Vi kommer ihåg ZANONI, den store kaldeiske magikern. Och vi kan fråga oss: varför föll dessa källor av ljus? SVAR: eftersom det fattades DÖD, att eliminera resterna saknades. Dessa rester disintegreras endast genom elimineringen av de så kallade TELEOGHINUARA BANDEN, vilka disintegreras när Fadern, som har fattat beslutet att ge sig av mot DEN ABSOULTA ABSTAKTA RYMNDEN, dessförinnan fått oss att gå in i SKÄRSELDENS PLANETER och, och i detta fall, blir då resterna och minnet av Vilddjuret reducerade till kosmiskt stoft…

Det är klart att när vi väl har befriat oss från SAMSARA, kan vi fortsätta att arbeta för mänskligheten i andra solsystem och i andra Raser. Och det är just precis för detta som vi blir hjälpta med vehiklar av större inre perfektion som den av Nirmamakaya, den av Sambhogakaya, kroppen av Adikaya och till och med VEHIKELN AV absolut befrielse som den av DHARMAKAYA. Men, vi bör aldrig glömma att BEGÄRET TILL ATT EXISTERA även kan förråda oss och det är just precis vad som har hindrat, enligt vad V.M. Samael berättar för oss, regenten över solen Sirius, huvudstaden i vår galax, att kunna komma in i den ABSTRAKTA ABSULUTA RYMDEN. Se därför, hur det finns fällor i relativitetens värld. Idag kan vi vara TITATNER FYLLDA AV ÄRA och imorgon, av försummelse, förvandlas till tiggare straffade av världarnas karma…

Vid ett tillfälle hade jag den HELIGA MÖJLIGHETEN att bli hämtad av Faderns orkan, vilken tog mig ända till innandömet av planeten Mars. Där fick mitt Sanna VARA mig att gå in i en MYCKET VACKER KATEDRAL där själva väggarna var av guld. Det handlade om KATEDRALEN TILL DET MARISANSKA LOGOS, eftersom han med sina enorma uppoffringar som en MEDLIDANDETS BODHISATTVA hade förtjänat detta. Jag gick därför in i den heliga himmelska boningen och i ett av kapellen till denna katedralarkitektur observerade jag längst därinne EN SARKOFAG GJORD AV RENT GULD. I denna sarkofag låg V.M. SAMAEL, som för övrigt, var helt gjord av GULD; hans egen kropp var en fortsättning av SARKOFAGENS GULD. När jag såg detta blev jag uppriktigt sagt förstummad och jag började smeka vår kära Patriarks ansikte. Då kom jag att erinra mig minnen från dessa dagar när vi gick till postkontoret tillsamman, eller konverserade beträffande olika teman, eller när vi helt enkelt skrattade…

Naturligtvis fick alla dessa minnen mig att gråta och en av mina tårar gled ner för den Vördnadsvärdes kind, och till min största förvåning, fick denna figur som representerade Mästare Sameal liv och reste sig med överkroppen för att säga till mig: «Inte det här, gråt inte, gråt inte för jag är ännu med er alla!». Intrycket av detta var så stort för en tjänare att jag plötsligt återvände till min fysiska kropp… Och när jag väl kommit tillbaka till denna tredimensionella värld fortsatte jag att gråta en stund… detta har varit OFÖRGLÖMLIGT för min obetydliga person, kära vänner.

Varför kommenterar jag dessa saker för er? För man ville säga till mig att det verk som genomförts av vår välsignade Patriark i denna sista existens var VERKLIGEN PERFEKT, det var anledningen till att JAG SÅG HONOM DÖD I DENNA SARKOFAG och TÄCKT AV DE VISES GULD, detta var den hemliga anledningen till varför MITT SANNA VARA ville visa mig allt detta, helt enkelt för att få mig att se hur vårt INRE ARBETE ska vara.

Jag avslutar med att säga till er att vid ett tillfälle, i den Vördnadsvärda Mästare Samaels hem, kastade jag ur mig en fråga till honom rakt på sak, jag sa till honom:

-Mästare, när kan vi anse oss själva vara räddade från att falla och förlora vårt Mästerskap om vi en dag självförverkligar oss?

SVAR:

-När vi är i AIN SOPH, broder, när vi är där!!! Förstått?

-Ja, jag har förstått- svarade jag Patriarken…

Därför, kära läsare, vägen som ska leda oss till Gud är mycket lång och mödosam, MEN VI BÖR BEVÄPNA OSS MED ETT OÄNDLIGT TÅLAMOD för att inte avvika från vårt syfte och slutligen lyckas FÖRENAS MED DET EVIGA…

MÅ DEN EVIGA GEMENSAMMA FADERS OÄNDLIGA KRAFTER FYLLLA ERA SJÄLAR FRAM TILL TIDENS ÄNDE.

SOR NON OMNIBVS AEQUE.

─‘Lyckan är inte lika för alla’─.

Kwen Khan Khu