Legea contrastelor

Legea contrastelor 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Dragi cititori și cititoare!

Cu plăcere vă trimit niște rânduri cu privire la:

LEGEA CONTRASTELOR

Legea Contrastelor este fundamentul relativității.

Această lege face parte din dualismul cosmic care subjugă mamiferul rațional.

Cât timp Conștiința adormită este îmbuteliată în Ego, se va desfășura mereu în mijlocul contrastelor.

De aceea există binele și răul, albul și negrul, întunecatul și luminosul, frumosul și oribilul, angelicul și macabrul, înaltul și scundul, îndrăznețul și lașul, profundul și superficialul, mediocrul și transcendentalul, ziua și noaptea, timpul și eternitatea, cerurile și infernurile, sănătatea și boala, seriosul și ridicolul, abnegatul și iresponsabilul, triumful și eșecul, atomul și galaxia, macrocosmicul și microcosmicul, agreabilul și dezagreabilul etc., etc., etc.

Când Conștiința devine cosmică și se eliberează de EU și de toate legăturile sale, atunci trăiește conectată la ceea ce numim în Gnoză Marea Realitate.

Marea Realitate are niveluri și niveluri de a fi captată… Cu cât captăm mai mult Marea Realitate, ne apropiem de Vidul Iluminator.

Vidul Iluminator se află dincolo de relativitate. De aceea, Vidul Iluminator este anticamera Marii Talități.

În Marea Talitate există doar viața liberă în toată mișcarea ei, liberă de orice comparație, liberă de orice contrast. Orice locuitor al Talității năzuiește doar să se piardă în imensitatea acesteia.

Talitatea este Marele Suflu necunoscut pentru el însuși. Cine se află stabilit în Marea Talitate se găsește la un pas de Spațiul Abstract Absolut.

Când umanitatea a comis crima de a ignora FIINȚA pentru a prefera să se convertească în CINEVA, atunci a comis erezia separativității și a căzut prizonieră în mâinile relativității.

De aceea spunem OMNIA IN DUOBUS, DUO IN UNO, UNOS IN NIHILO, „totul în dualitate, dualitatea în unitate, unitatea în neant…”

Neantul este TAO al orientalilor. Tao este suprema sinteză a creației.

Când sosește Noaptea Cosmică totul rămâne redus la atomi autorealizați, cu capacitatea de a se manifesta din nou în viitoarea Mahamanvantara dacă Theomegalogosul așa ar decide…

Oremus…

Permiteți-mi să vă las câteva fraze pentru reflecție:

„Oamenii mari sunt simpli iar cei mediocri sunt pompoși, din același motiv pentru care lașii sunt fanfaroni iar curajoșii nu.”
Balmes

„Omul se ridică deasupra pământului cu două aripi: cu simplitatea și cu puritatea. Simplitatea trebuie să fie în intenție și puritatea în sentiment.”
Kempis

„Ingratitudinea este fiica mândriei.”
Cervantes

„Este mai ușor să scrii împotriva mândriei decât să o biruiești.”
Quevedo

„Mârșav arhitect este mândria: fundația o pune sus iar acoperișul la bază.”
Quevedo

KWEN KHAN KHU