Profetiska ord från Vattumannens Avatar - V.M. Kwen Khan Khu

Profetiska ord från Vattumannens Avatar

Profetiska ord från Vattumannens Avatar 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Profetiska ord från Vattumannens Avatar

Jag förmedlar ett profetiskt brev till er sänt från V.M. Samael till en kvinnlig lärjunge år 1957. Denna kamrat överlämnade detta brev till den tidskrift som på sin tid kallades ABRAXAS. Hela brevet från den Vördnadsvärde är en oerhörd profetia beträffande vad som närmar sig för denna mänsklighet, här är den:

«För året 1957 sände Mästare Samael Aun Weor, Avatar av Vattumannens Tidsålder, denna stora profetiska undervisning till mig och det är min önskan att tillkännage den offentligt.

1. Denna Måne som idag skiner på himlen är idag ett kadaver. I en gårdag var det en värld fylld av liv. I den utvecklades en mänsklighet. Denna värld gav sju raser och dog. Idag är den ett kadaver.

2. När livet på MÅN-JORDEN började sitt återvändande mot det STORA LJUSET, blev jag tvungen att där uppfylla SAMMA UPPDRAG som det som jag idag håller på att uppfylla här på Jorden.

3. Jag grundade den GNOSTISKA RÖRELSEN, jag lärde ut den Femte Sanningen, jag kämpade mot det onda.

4. Resultatet blev att mina fiender multiplicerades. Det dök upp många förrädare.

5. Förrädarna ISOLERADES emellertid alltid så att de inte skulle kunna orsaka skada.

6. Varje illasinnat vilddjur måste man ”ISOLERA” så att det inte skadar.

7. På den gamla JORD-MÅNEN lärde jag ut den Femte Sanningen.

8. Till sist blev jag tvungen att genomleva vår GUDOMLIGA FRÄLSARES drama av PASSION OCH DÖD.

9. DETTA ÄR ALLA INVIGDAS VÄG.

10. NÄR LJUSET ÅTERVÄNDE MOT DET STORA LJUSET på den gamla MÅN-JORDEN, reste sig de som tagit emot den Femte Sanningen till ÄNGLASTADIET. Flertalet av den LUNARA MÄNSKLIGHETEN avvisade den FEMTE SANNINGEN och sjönk ner i avgrunden. Nu är dessa lunara demoner, fruktansvärda och illasinnade.

11. Kära lärjunge: hör nu en oerhörd sanning. Du kommer väl ihåg att vår bok DET FULLKOMLIGA ÄKTENSKAPET kom ut 1950. Detta år inledde vi den GNOSTISKA RÖRELSEN. Ni ska veta att år 1950 inledde JORDENS EVOLUTION sitt återvändande mot det STORA LJUSET.

12.En planet som är 3200 gånger större än Jorden närmar sig nu vårt JORDKLOT.

13. Denna besökande PLANET agerar på ett magnetiskt sätt över Jordaxeln. Denna inkräktande planet sluter sin omloppsbana runt en annan sol under en tid av 6.666 år

14. Det handlar om en PLANET som är mycket primitiv, mycket efterbliven. Dess civilisation befinner sig fortfarande i stadiet av GROTTMÄNNISKOR. Dess invånares PSYKISM har, därför, alltid varit av HALVMÄNSKLIG, DJURLIKNANDE, INFRAHUMAN karaktär. Därför utövar AURAN till denna PLANET sitt inflytande på vår Jord sedan år 1950. Dess inflytande kommer att nå sin kulmen år 1999 (Förtydligande: Senare, i verket ”Anáhuacs hemliga lära”, korrigerades det av V.M. Samael och han betonade att HERCOLOBUS 1999 ännu inte skulle vara synlig för alla).

15. Detta inflytande utövas över en åttondel av vår färd runt Solen; därför kommer den att yttra sig med större intensitet under en period av ungefär fyrtiosex dagar per år. Ni ska veta att denna PLANET inte kommer att korsa VÅR PLANET, varken horisontellt eller vertikalt, utan det kommer att bli tangent och över en vinkel av vårt Solsystem. Dess inflytande över Jorden kommer ni att se i översvämningar av floder utan någon uppenbar orsak när de lämnar sina flodbäddar, oförutsedda atmosfäriska förändringar, skyfall där det tidigare inte regnade, etc., etc., etc.

16. Jag önskar, kära lärjunge, att du ska veta att denna INKRÄKTANDE PLANET utöver ett inflytande av MAGNETISKT INSUG. Denna planet SUGER IN, ABSORBERAR. Dess BESTIALISKA AURA absorberar, naturligtvis alla dessa själar vars aura också är bestialisk. Det är, helt enkelt, samma fenomen som magneten och nålarna, ett fenomen av magnetisering. AVGRUNDSAURAN till denna planet uppslukar miljontals själar.

17. AVGRUNDEN ÄR ÖPPEN. Det är miljontals personer som redan lever i AVGRUNDEN, även när de har fysisk kropp. I dessa tider går många och lägger sig för att sova lugnt och när de vaknar har de inte längre det INNERSTA. Var och en som förlorar det INNERSTA träder in i avgrunden. Dessa folk är TOMMA HUS, de förlorade det INNERSTA. Dessa personer utan själar svara mot JESAJAS beskrivningar.

18. ”Det har nått mina öron från Jehova beträffande arméerna, att de många husen skall stå öde, stora och ståtliga men tomma ”. ─Jesaja 5, 9─.

19. Sedan 1950 inledde evolutionen sitt återvändande MOT DET STORA LJUSET. Sannerligen säger jag dig, MIN SJÄLS SYSTER, att den mänskliga evolutionen är misslyckad. Väldigt få kommer de själar att vara som kommer att kunna återvända MOT DET STORA LJUSET. Den jordiska mänskligheten kommer att sjunka ned i avgrunden: EN NY SKÖRD AV DEMONER!…

20. MÅNGA KOMMER DE ATT VARA DE SOM ÄR KALLADE OCH FÅ DE UTVALDA! Var och en kommer att ta emot i enlighet med sina verk. TIDENS ÄNDE HAR KOMMIT!

21.Samma sak håller nu på att inträffa som det som inträffade på den GAMLA MÅN-JORDEN. Från och med år 1996 kommer alla som definitivt avvisar kyskheten gå in i avgrunden.

22. Tidens ände är redan här, vi befinner oss i den, de började 1950 och kommer att pågå under många år…,år…år…

23. Till sist kommer den ARISKA RASEN att sluta bland stora jordbävningar, havsskalv och fruktansvärda naturkatastrofer.

24. DEN SJÄTTE RASEN kommer att födas på kontinenten ANTARKTIS. Det kommer att vara en UTVALD mänsklighet – EN GUDOMLIG MÄNSKLIGHET-.

25. DEN SJUNDE RASEN kommer att bestå av ÄNGLA-MÄNNISKOR. Därefter kommer JORDEN att bli en ny MÅNE, ett kadaver. Vi befinner oss i den MEST SKRÄMMANDE STUNDEN. Miljontals varelser är redan DEMONER.

26. Det huvudsakliga inflytandet från den INKRÄKTANDE PLANETEN kommer att uppfyllas mellan 1982 och 1992. Från och med år 2000, och när denna PLANETS uppdrag har fullgjorts i en PSYKISK-FYSISK ordning, kommer den att fortsätta sin omloppsbana, för så är det bestämt från HÖGRE ÖNSKEMÅL.

[ANMÄRKNING: En tjänare konstaterar att det totala utplånandet av denna mänsklighet fördröjdes för att ge en sista tid till vårt jordiska mänskliga släkte].

27. Varje planetär mänsklighet som når fram till DEN FEMTE UNDERRASEN av den FEMTE RASEN delar sig mellan ÄNGLAR OCH DJÄVLAR.

28. Detta är tidsåldern av vår Jordiska Mänsklighet.

29. Varje PLANET ger sju RASER och dör.

30. Lyssna på mig, syster: kärnvapenkriget är ett faktum som närmar sig. Innan slutet av det tjugonde århundradet kommer det ske en disinkarnation som kommer att uppgå till summan av 1.7000.000.000 SJÄLAR

[ANMÄRKNING: Detta är summan av döda som det Tredje Världskriget, som står vid dörren, kommer att lämna].

31. Vi befinner oss, följaktligen, I DEN YTTERSTA TIDEN.

32. Nu får ni förklarat för er mysteriet med de så kallade FLYGANDE TEFATEN. VI BEHÖVER HJÄLP. Andra planetära mänskligheter kommer att hjälpa oss, att instruera oss, att lära oss med överflöd av visdom och med stora uppvisningar. Vi behöver hjälp.

33. Dessa mänskligheter kommer att komma in i städerna. Den VENUSIANSKA är mer avancerad. MERKURIUSIANERNA kommer efter dem i evolutionen. MARSIANERNA är mer avancerade än vad vi är.

34. Dessa mänskligheter kommer att tas emot med stora högtider i alla städer. Dess FLYGSFÄRER KOMMER att placeras på vagnar av seger. På så vis kommer de in i städerna.

35. De är FOLKSKAROR som kommer att leva tillsammans med oss, de kommer för att hjälpa oss.

36. Nåväl, syster, jag avslutar detta långa brev. Läs PROFETIORNA och de oerhörda sanningarna».

SAMAEL AUN WEOR

Kommentar: Senare i tiden, kommenterade V.M. Samael att de gudomliga mänskligheterna beklagansvärt nog, inte kommer till våra städer på grund av det konkreta faktumet att vår jordiska illasinnade pseudo-civilisation skulle försöka att skada bröderna från rymden och, till följd av detta, skulle de undvika att visa sig offentligt. Men Patriarken försäkrade mycket riktigt att dessa heliga mänskligheter skulle komma att rädda många jordbor, i sin timme och i sin tid, så länge som det handlar om folk som valts ut för att de håller på att kämpa med att bli av med sina psykologiska aggregat.

Jag överlämnar nu, vänner, några fraser att reflektera över:

«Mediokra själar kritiserar i allmänhet allt som händer inom deras räckvidd».

La Rochefoucauld

«Det allra största går utan tvekan med det allra minsta. Det mediokra går ensamt».

Rabindranath Tagore

«Barmhärtigheten och Sanningen går tillsammans, de är kyssen mellan Rättvisan och Friden».

Bibeln, Psaltaren

«Välsignade vare de barmhärtiga för de kommer att ta emot barmhärtighet».

Matteus Evangeliet

«Jag kommer inte att kunna utvisa vad som är rätt, men det är ett faktum bevisat av forntida och modern historia att stora olyckor aldrig inträffar i en stad, som inte dessförinnan har förutsagts av någon siare, eller förebådats genom uppenbarelser, under eller av andra tecken från himlen».

Machiavelli

MIHI CELVM.

─‘Himlen till mig!’─

KWEN KHAN KHU